Spring naar inhoud

Algemeen - 3. page

Rhino-virus

De afgelopen tijd is het stamboekkantoor benaderd met vragen over het Rhino-virus in verband met de komende stamboekopnames.
Het bestuur heeft daarom, en mede naar aanleiding van de berichtgevingen in de pers, advies ingewonnen bij onder andere onze veterinair adviseur.

Uit deze adviezen is gebleken dat:
Lees verder

Kandidaat bestuursleden

Zoals eerder al aangegeven was de commissie Werving en Selectie nog op zoek naar een kandidaat voor de portefeuille PR. Daarnaast bent u via de website op de hoogte gebracht dat de heer Andries Boer in de voorjaars ALV aftredend is, waardoor er een vacature is ontstaan voor de portefeuille Gebruik. Tijdens de  ALV van september 2020 is de heer Dick Bos gekozen als penningmeester. Hij heeft daarbij aangegeven deze functie tijdelijk op zich te willen nemen en graag plaats te maken voor een goede opvolger wanneer deze zich aandient.
Lees verder

Overlijden Gerrit Groeneveld, stal de Zandkamp

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat dhr. Gerrit Groeneveld op 26 februari j.l. op 88-jarige leeftijd is overleden.
Het afscheid vindt plaats in kleine kring op donderdag 4 maart om 11.30 uur. U bent uitgenodigd om de afscheidsdienst thuis te volgen via de livestream.
Dit kan via deze link;  https://vimeo.com/event/739652/4258534da0

Correspondentieadres: Breedlersestraat 10, 6662 NP Elst

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Dankwoord Hans Gaasbeek

Bij deze wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het medeleven dat ik mocht ontvangen, nadat ik in december 2019 een herseninfarct heb gehad.
De vele kaarten, berichten, bezoeken en telefoontjes hebben mij veel steun gegeven.
Na een jaar van revalidatie, ben ik inmiddels weer terug in mijn eigen huis.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking in en buiten de keuringsbaan en wens ik u allen veel plezier en succes toe met het uit oefenen van onze mooie hobby.

En misschien tot ziens.

Hartelijke groet,
Hans Gaasbeek
Kerkstraat 12
6668 AN Randwijk

Overlijden Louis Vaessen, stal Diepenbroek

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat dhr. Louis Vaessen op 22 februari j.l. op 87-jarige leeftijd is overleden.
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Correspondentieadres: Horsten 2, 5991 PW Baarlo

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.