Spring naar inhoud

Algemeen - 3. page

Aanpassing in werkwijze beoordeling afstamming jonge hengsten door hengstenjury

In februari van dit jaar heeft een evaluatie met de toenmalige juryteams van de hengstenkeuring plaatsgevonden. Eén van de agendapunten tijdens die evaluatie was de werkwijze m.b.t. het beoordelen in hoeverre de jonge hengsten interessant kunnen zijn voor de fokkerij aan de hand van hun afstamming. De grote meerderheid vond toen dat de gehanteerde werkwijze middels de vier categorieën A, B, C of D goed werkt en gehandhaafd moest blijven.

Hieronder leest u de gehele informatie

Aanpassing werkwijze beoordeling afstamming

 

De fokkersontmoetingen

Begin dit jaar zijn de fokkersontmoetingen georganiseerd.  Zo rond de 200 leden hebben deze bijeenkomsten bezocht, waar diverse onderwerpen en adviezen ter sprake zijn gebracht.
Door de organisatie van deze ontmoetingen, en de daaraan gekoppelde enquête, is een uitvoerig verslag gemaakt. Dat verslag is beschikbaar gesteld aan het HB, de LAR afgevaardigden en de FTC.

Lees verder

Herman van Asch overleden

Zojuist hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Dhr. Herman van Asch op 6 oktober 2023 op de leeftijd van 83 jaar is overleden.

Er is gelegenheid tot condoleren op 12 oktober van 19:00 tot 20:30 uur aan het huis adres.

Correspondentieadres: Zondagsestraatje 2, 4053 JG Ijzendoorn

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. Lees verder