Spring naar inhoud

Algemeen - 3. page

Hengstenkeuringen

Wij ontvingen het verschrikkelijke nieuws dat dhr. Hans Gaasbeek is getroffen door een herseninfarct en in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen hem veel beterschap en leven met hem mee.

Dhr. Gaasbeek zou als jurylid aanwezig zijn bij de hengstenkeuring a.s. weekend, zijn plaats wordt nu ingenomen door dhr. van de Griend, het reserve jurylid van de herkeuringscommissie.

Als reserve jurylid voor 1 rubriek waarin de voorzitter van de jury moet terugtreden zal mw. A. van Boxtel toetreden, zij staat reeds in de baan, vanwege het keuren van de rubriek “hengst met de beste draf.”

De voorzitter van de herkeuringscommissie, mw. R. Wolters, heeft om persoonlijke redenen besloten terug te treden. Wij betreuren haar besluit. Middels artikel 2 van het keuringsreglement heeft het hoofdbestuur dhr. A. Dijkstra bereid gevonden en aangewezen om toe te treden tot de herkeuringscommissie.

Overlijden Klaas van Pijkeren, stal de Olde Maten

Wij hebben het verdrietige bericht ontvangen dat op 88-jarige leeftijd is overleden dhr. Klaas van Pijkeren.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Oudendijk 5, 8271 PM IJsselmuiden

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Aspirant juryleden

Mevr. Laurie Groos heeft laten weten dat zij de fokjuryopleiding van de Koepel niet kan gaan volgen vanwege haar werk/afstand opleiding en heeft dus bij deze opgezegd. Dat vinden wij jammer, wellicht kan zij in de toekomst de opleiding wel gaan doen.

Kantoor gesloten rond Kerst en Nieuwjaar

Vanwege de feestdagen is het stamboekkantoor gesloten van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari.

Vanaf maandag 6 januari zijn we weer bereikbaar. Dringende vragen kunt u mailen naar: info@shetlandponystamboek.nl

Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Mededeling van het bestuur

Binnen het jurycorps geldt al vele jaren het gebruik dat een jurylid terugtreedt als er een dier ter keuring wordt aangeboden waarbij het betreffende jurylid enige betrekking heeft.
De aanbeveling in de uitspraak van de Commissie van Beroep is, het vermijden van belangenverstrengeling en van de schijn van belangenverstrengeling.

Aan deze gemaakte aanbeveling hecht het zittend HB veel waarde. Vandaar dat het bestuur besloten heeft zeker niet soepeler dan voorgaande jaren om te gaan met de gewoonte dat juryleden terugtreden als de stalnaam van het desbetreffende jurylid voorkomt in de catalogus gedrukte afstamming van een hengst. Een nieuwe regel, gedaan door de uitspraak van de Commissie van Beroep is dat een jurylid nu de gehele groep/rubriek zal moeten terugtreden.

Helaas heeft om deze reden dhr. De Wit ervan afgezien om nog langer deel uit te maken van het HK-juryteam voor het restant van de HK 2020. Wij betreuren zijn besluit. Het reserve jurylid zal zijn plaats innemen.