Spring naar inhoud

Algemeen - 3. page

Algemene Ledenvergadering digitaal

Het hoofdbestuur heeft besloten de voorjaars algemene leden vergadering als een digitale vergadering te houden op zaterdag 29 mei a.s. vanaf 10.30 uur.

Omdat het nog wel even kan duren voordat we weer met veel leden bijeen mogen komen in een vergaderzaal is voor deze optie gekozen zodat er met een aantal zaken doorgewerkt kan worden en er niet nog verdere vertraging optreedt.

Lees verder

Voorjaars ALV

De voorjaars algemene ledenvergadering zal waarschijnlijk een digitale vergadering worden op 29 mei a.s.
De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden onder het kopje stamboek op deze website.
In de loop van de komende week geven we u hier verdere informatie hoe u aan deze vergadering kunt deelnemen.

Kantoor gesloten

In verband met Hemelvaartsdag is het stamboekkantoor a.s. donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei gesloten.

De Shetland Pony

De bladen voor april en mei van ons verenigingsblad De Shetland Pony zullen worden samengevoegd.
De leden kunnen deze uitgave eind mei in hun brievenbus verwachten.
Ook de bladen voor juni en juli zullen tot één exemplaar worden samengevoegd.
Kopij hiervoor kan t/m 18 juni worden aangeleverd.