Spring naar inhoud

Stalnamen

Bij StalnaamElke Shetland pony die bij het NSPS staat ingeschreven heeft een achternaam. deze achternaam wordt de ‘stalnaam’ genoemd. In principe mag iedereen zelf een naam kiezen om als stalnaam van de pony te gebruiken. De stalnaam mag in totaal maximaal 30 tekens lang zijn (pony+stalnaam). Dit is incl. bijv. punten en spaties. Het gebruik van een bepaalde stalnaam is vrij tenzij de gekozen stalnaam beschermd wordt voor een ander lid van het NSPS.

Beschermde stalnaam
Leden van het NSPS kunnen hun stalnaam laten vastleggen. Dit is eenmalig en geldt zolang de houder van de betreffende stalnaam lid is van het NSPS. Wanneer een stalnaam is vastgelegd wordt deze beschermd en mag alleen de houder/eigenaar van die stalnaam deze gebruiken.
Bij elk veulen dat bij het NSPS wordt aangemeld wordt gecontroleerd op de opgegeven stalnaam hoort bij de eigenaar van het veulen. Als dit niet het geval is wordt gecontroleerd of de naam voor een ander lid wordt beschermd. Als dat zo is wordt er contact opgenomen en zal er een andere naam moeten worden gekozen.

Aanvragen stalnaam
Het aanvragen van bescherming voor een stalnaam is eenmalig.  De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij het stamboekkantoor. Dit kan per post, e-mail of fax. De aanvraag wordt vervolgens gepubliceerd in de eerstvolgende uitgave van het blad. Er kan dan evt. binnen 14 dagen na verschijning van het blad bezwaar worden gemaakt. Dit kan bijv. zijn door een ander lid die een stalnaam heeft die veel lijkt op de aangevraagde stalnaam. Het Hoofdbestuur van het NSPS overweegt of een bezwaar gegrond is en neemt een besluit over het al dan niet toekennen van bescherming voor de aangevraagde stalnaam. Het besluit over de toekenning wordt gepubliceerd in het blad volgend op het blad waarin de aanvraag stond vermeld.
Na de toekenning ontvangt de aanvrager van het stamboekkantoor een bevestiging. Bij deze bevestiging wordt ook de factuur verzonden. Wanneer de kosten zijn voldaan is de stalnaam officieel beschermd en mag deze niet meer door een ander lid worden gebruikt, tenzij de houder van de betreffende stalnaam daar expliciet toestemming voor geeft. De kosten hiervoor zijn eenmalig, kijk hiervoor op de Tarievenlijst onder het kopje Diensten.

Het formulier voor het aanvragen van een stalnaam kunt u vinden bij Downloads onder het kopje Diensten. Tevens kunt u hier alle reeds geregistreerde stalnamen vinden.