Spring naar inhoud

Voorbrengen op keuring

Het goed voorbrengen van een pony komt de beoordeling ten goede. Immers, een rustige pony laat zich in natuurlijke houding opstellen voor de jury. Daarnaast worden de bewegingen goed getoond en zal de jury deze goed kunnen beoordelen. Maar ook pony’s kunnen onderhevig zijn aan stress, waardoor het gewenste gedrag van de pony soms ver te zoeken is. Door training en ervaring is hier zeker wat aan te doen, maar het blijft een moment opname en we moeten ons realiseren dat ook een pony buiten de veilige thuissituatie anders kan reageren.

Bij het binnenkomen van de keuringsbaan zorgt u ervoor dat de pony attent de baan binnen stapt; een eerste indruk blijft belangrijk. U stelt 4 á 5 meter voor de jury de pony op, zodat de jury in zijaanzicht de pony kan beoordelen. Bij het opstellen is het belangrijk dat de pony in natuurlijke houding staat. De stand van de benen is zo, dat alle vier benen voor de jury zichtbaar zijn. De twee benen die het verst van de jury afstaan staan binnen de andere twee benen. In onderstaande tekening wordt dit aangegeven, elke kruisje stelt hier een hoef voor.

X         X

X                 X

JURY

Op een teken van de jury gaat u stappen met de pony. Draai een pony altijd rechtsom, dit betekent dat de voorbrenger bij het draaien altijd in de buitenbocht loopt. Hiermee kan het zogenaamde kreupel draaien worden voorkomen.
Loop in een rechte lijn vanaf de jury naar het einde van de keuringsbaan. Ook hier geldt weer, draai rechtsom en loop weer recht op de jury af. Geef de pony tijdens het stappen voldoende ruimte aan het touw, zodat de pony in de natuurlijke houding kan stappen. Dit levert de meeste ruimte in beweging op, een belangrijk onderdeel van de beoordeling.
Vlak voor de jury draait u de pony weer rechtsom en laat u de pony een ronde draven. Tegenwoordig wordt dit vaak in een driehoeksvorm gedaan. Geef de pony weer voldoende ruimte aan het touw om vrijuit te lopen en laat de pony niet te hard of te zacht draven. Na het draven stelt u de pony weer op voor de jury. Na het bedanken van de jury wacht u op de door de ringmeester aangegeven plaats tot alle pony’s in de rubriek zijn beoordeeld.

Een goed voor de jury opgestelde pony, de beenstanden zijn goed en de pony staat in een natuurlijke houding.
Een goed voor de jury opgestelde pony, de beenstanden zijn goed en de pony staat in een natuurlijke houding.

 

Ook veulens dienen aan het touw te worden gepresenteerd. Een veulen los naast de moeder is niet toegestaan. Thuis kunt u dit al oefenen door het veulen regelmatig aan halster en touw naast de moeder te laten lopen. Het touw van het veulen houdt u over de moeder vast.

Als alle pony’s uit de rubriek door de jury individueel zijn beoordeeld, gaat u na oproep van de ringmeester rondstappen op kwaliteitsvolgorde. De jury bepaald op dat moment de definitieve plaatsing en primering. Als de jury het nodig acht een wijziging aan te brengen in de plaatsingsvolgorde, dan zal de ringmeester u aanwijzingen geven naar welke plaats u met de pony mag gaan. Op teken van de ringmeester worden de pony’s op kwaliteitsvolgorde opgesteld en worden de linten overhandigd. Het lint dient u aan het halster te bevestigen aan de linkerzijde van de pony.
Het opstellen van de pony’s dient zo te gebeuren dat de eerste pony zich opstelt en de andere pony’s achter de eerste pony lopen en vervolgens aansluiten in de rij. Op teken van de ringmeester loopt u een ereronde in draf en verlaat u de keuringsbaan.
Kopnummers van een rubriek mogen deelnemen aan de kampioenskeuringen. Tijdens de kampioenskeuring lopen de deelnemende pony’s op catalogusvolgorde stappend rond in de ring. Soms verzoekt de ringmeester in opdracht van de jury één voor één een rondje te draven. Als de ringmeester de kampioen aanwijst, stelt deze zich op in het midden van de baan, de andere pony’s verlaten de ring of wachten op de tweede geplaatste pony in de rubriek van de kampioen om deel te nemen aan het reserve kampioenschap. Of er een reserve kampioen wordt aangewezen is afhankelijk van de fokvereniging die de keuring organiseert.

Bij het voorbrengen van uw pony mag u gebruik maken van een aanjager. Als hulpmiddel is een zweep toegestaan. Aan de zweep mag geen ander voorwerp worden bevestigd. Een stukje plastic aan het einde van de zweep is niet toegestaan. De zweep is bedoeld voor kleine corrigerende tikjes en het aanjagen van de pony. Overdadig zweepgekletter wordt als niet diervriendelijk en hinderlijk ervaren.
De aanjager dient altijd achter de voorbrenger te lopen, zodat de jury ten aller tijde de pony van voor en achter goed kan beoordelen.

Zowel de voorbrenger als de aanjager dienen gekleed te zijn in witte kleding. Bevestig het nummer van de pony duidelijk op uw kleding of aan de rechterzijde van het halster. Gebruik bij het voorbrengen een wit halster en touw.

Een goede presentatie van de pony komt de beoordeling ten goede. In het artikel “Mijn pony en de premiekeuring” wordt aandacht besteedt aan het toilet van de pony en de presentatie. Alles samen komt de uitstraling van de pony ten goede. Goed toiletteren en presenteren maakt van een gewone pony geen beste, maar kan wel het verschil zijn tussen blijdschap of teleurstelling.