Spring naar inhoud

Richtlijnen premiekeuring

Richtlijnen voor de organisatie van premiekeuringen van het NSPS 2022

 

Deze richtlijnen zijn opgesteld voor een zo uniform mogelijke organisatie van de premiekeuringen door de verschillende fokverenigingen.
De punten 1 t/m 32 zijn bindende richtlijnen, de overige zijn een advies aan de fokverenigingen.

 

Bindende richtlijnen

 1. Alle NSPS-leden binnen het fokgebied worden vooraf op de hoogte gebracht van de keuring en worden uitgenodigd door de fokvereniging om deel te nemen, ongeacht of zij lid zijn van een betreffende fokvereniging of niet.
 2. Voorafgaand aan de keuring zijn alle BVI’s van deelnemende pony’s aanwezig op het keuringssecretariaat. Uitzondering hierop kan alleen gemaakt worden voor de veulens.
 3. Veulens hebben de leeftijd van minimaal 3 weken wanneer zij in de keuringsbaan worden toegelaten.
 4. Veulens die geboren zijn na sluitingsdatum voor inschrijving, kunnen alleen worden geaccepteerd wanneer zij binnen veertien dagen na geboorte zijn aangemeld bij het stamboek. Tevens dienen zij te zijn aangemeld voor de keuring bij de fokvereniging.
 5. De volgende pony’s zijn uitgesloten van deelname aan een premiekeuring:
  • Pony’s ingeschreven in Cat. C van het stamboek.
  • Afstammelingen uit moeders ingeschreven in Cat. C van het stamboek.
  • Afstammelingen uit moeders die nog in het Veulenboek zijn geregistreerd.
  • Afstammelingen van vaders die niet beschikken over een deklicentie.
 6. Voor de invoering van de deelnemende pony’s en de uitslagen wordt de door het NSPS beschikbaar gestelde software gebruikt.
 7. De door het NSPS aangewezen juryleden worden door de fokvereniging tijdig uitgenodigd voor de keuring, waarbij datum, plaats en aanvang van de keuring wordt vermeld.
 8. Op de dag van de keuring wordt aan de juryleden een exemplaar van de catalogus beschikbaar gesteld, deze wordt niet van tevoren toegezonden.
 9. Voorafgaande aan de keuring wordt de jury ingelicht over de wijze waarop de kampioenskeuringen plaatsvinden, de jury bepaalt zelf welke juryleden deelnemen aan de kampioenskeuringen.
 10. De keuringsbanen zijn minimaal 10 x 25 meter van afmeting. Een eventueel aparte rondstapring is voldoende groot.
 11. De jury kan beschikken over een schrijftafel in de keuringsbaan ter invulling van de jurykaarten en er zijn ter plekke op het secretariaat voldoende jurykaarten aanwezig.
 12. Binnen veertien dagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden is het fotomateriaal van de kampioensdieren (niet van de reservekampioenen) beschikbaar voor de redactie van het verenigingsblad van het NSPS.
 13. De rubrieken bestaan uit maximaal 10 pony’s.
 14. Veulens uit minimaats ouders worden ingedeeld in aparte rubrieken.
 15. Er zijn lege rubrieken beschikbaar voor (door de jury) uitgeselecteerde veulens.
 16. De premiekeuring wordt nadrukkelijk ook voor eenjarige- en tweejarige hengsten opengesteld.
 17. Voor de jeugdrubrieken wordt onderstaande indeling gehanteerd:
Maatindeling 2 jaar 1 jaar
Mini maat t/m 85 cm t/m 84 cm
Kleine maat 86 t/m 91 cm 85 t/m 90 cm
Midden maat 92 t/m 97 cm 91 t/m 96 cm
Grote maat 98 t/m 107 cm 97 t/m 107 cm
 1. Kroonmerries worden in aparte rubrieken ingedeeld.
 2. Oud-kampioenen worden in een aparte rubriek ingedeeld; zij worden op catalogusvolgorde geplaatst.
 3. Voor pony’s van 3 t/m 12 jaar wordt de officiële maatindeling gehanteerd, waarbij bepaalde leeftijdsgroepen in hun maat bij elkaar kunnen worden gevoegd; de drie-jarigen worden niet samengevoegd met andere leeftijdsgroepen.
 4. Voor aanvang is voor inzenders duidelijk in welke volgorde de rubrieken worden gekeurd.
 5. De identiteit van alle pony’s (m.u.v. veulens) wordt door een ringmeester via het chipnummer gecontroleerd voordat de pony in de ring verschijnt, óók bij de kampioenskeuringen. De fokvereniging zorgt voor voldoende en goedwerkende readers.
 6. Blijkt de identiteit niet te kunnen worden vastgesteld omdat het chipnummer niet is uit te lezen, dan wordt de pony onder voorbehoud gekeurd. Dit voorbehoud houdt in dat in het geval nadien uit DNA-onderzoek blijkt dat het om een andere pony gaat dan welke op papier door de eigenaar is aangemeld voor de keuring, de keuring wordt geacht niet te zijn uitgevoerd. Indien het chipnummer niet is gevonden moet een PPC’er of inspecteur die daartoe gerechtigd is ter plaatse haren trekken voor een DNA-onderzoek. Tevens moet hij/zij ter plaatse de pony van een nieuw chipnummer voorzien. Als één van deze beide acties niet uitgevoerd kan worden moet deze pony worden doorverwezen naar een nakeuring.
 7. Wordt bij de identiteitscontrole een ander chipnummer vastgesteld dan hetgeen op het BVI en in het paspoort van de pony staat aangegeven, dan wordt de pony op die dag niet gekeurd. De eigenaar kan met deze pony naar de nakeuring, mits de identiteitsgegevens dan wel kloppend zijn.
 8. Tijdens de keuring zijn er zo weinig mogelijk mensen in de ring aanwezig.
 9. Voor de prijsuitreiking wordt gebruik gemaakt van de volgende kleuren linten:
  • Jeugd: een oranje lint voor geprimeerde pony’s, een groen lint voor niet geprimeerde pony’s;
  • 3 jaar en oudere dieren:
   • 1e premie: rood/wit/blauw lint
   • 2e premie: oranje lint
   • 3e premie: rood lint
   • geen premie: groen lint

Indien dieren te oud zijn om te primeren krijgen zij het lint dat ze zouden krijgen indien ze wel geprimeerd mochten worden.

 1. De linten worden aan de linkerkant van de pony aangehangen.
 2. De uitslagenbriefjes met de premiegegevens worden zichtbaar voor het publiek op de locatie opgehangen.
 3. Het stempelen van de primering gebeurt aan de binnenzijde van het BVI in de daarvoor bestemde ruimte waar ook de geprinte premies staan vermeld. Ook ‘geen premie’ dient als zodanig gestempeld te worden.
 4. Door de actieve inzet van ringmeesters wordt een constante aanvoer van de pony’s en een vlot verloop van de keuring bewerkstelligd.
 5. Het secretariaat zorgt ervoor dat de eigenaren van kampioenen op de keuringsdag bekend maken of ze met hun pony’s deelnemen aan het NK. Het overzicht van de pony’s die deelnemen aan het NK wordt door de fokvereniging tijdig (uiterlijk 1 oktober) opgestuurd naar het stamboekkantoor.
 6. Er wordt niet contant afgerekend voor bijv. overschrijvingen of predicaat-aanvragen. Aan de hand van de vermelding van deze acties op de ‘gele’ kaart wordt hiervoor vanuit het stamboekkantoor een factuur gestuurd naar de eigenaar van de pony.

 

Adviserende richtlijnen

 1. Ter stimulering van de jeugd tijdens de premiekeuringen wordt ruimte in gericht voor een rubriek ‘beste jeugdige voorbrenger’ voor een categorie 5 t/m 10 jarigen en een categorie 11 t/m 15 jarigen. Juryleden verlenen desgevraagd hun medewerking aan de beoordeling van deze rubrieken.
 2. Er wordt een aparte rubriek in gericht voor de veulens die geboren zijn na het sluiten van de inschrijving, de zeer jonge veulens.
 3. Merrieveulens en hengstveulens worden bij elkaar in de rubrieken ingedeeld.
 4. De jury wordt tijdens de keuring de mogelijkheid geboden veulens, enters en twenters naar een andere rubriek te verwijzen waar zij qua maat beter passen en derhalve beter te beoordelen zijn.
 5. Tijdens de keuring is een PPC-er aanwezig.
 6. Uiterlijk op maandagochtend wordt een foto’s met gegevens (naam pony, naam vader en naam eigenaar) van de algemeen kampioenen digitaal op het kantoor van het NSPS aangeleverd, zodat ze direct op de website geplaatst kunnen worden.

 

Steenderen, versie juli 2022