Spring naar inhoud

Algemeen

Twee kandidaat-bestuursleden

De Commissie Werving & Selectie is de afgelopen weken druk in de weer geweest. Direct na de laatste ALV van vorige maand hadden zich al enkele kandidaten voor bepaalde bestuursfuncties gemeld.

Lees verder

Overlijden Sjaak Senne, stal van de Herenweg

Wij hebben het verdrietige bericht ontvangen dat op 8 oktober jl. op 74-jarige leeftijd geheel onverwachts is overleden dhr. Sjaak Senne.
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Herenweg 56, 2465 AE Rijnsaterwoude
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

 

 

juryleden voor de hengstenkeuringen

Afgelopen jaar zijn er door diverse omstandigheden op het laatste moment een aantal wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van de beide juryteams voor de hengstenkeuring en de herkeuring.  Ook had de voorzitter van de hengstenkeuring het einde van zijn termijn bereikt.
Hierdoor zijn er dit jaar in totaal vijf vacatures in de beide juryteams.

Lees verder

Najaars ALV

Het hoofdbestuur van het NSPS heeft besloten dit najaar geen ALV meer te houden. De Coronamaatregelen van de overheid beperken de mogelijkheden hiervoor in ernstige mate.
Bovendien zijn er, behoudens de financiële stukken, in de huidige situatie geen dringende zaken waarvoor een vergadering uitgeschreven zou moeten worden.

Lees verder