Spring naar inhoud

Algemeen

Nieuwe data LAR en ALV

Door het ontbreken van de benodigde aantal juryleden bij de hengstenkeuring in december en januari is het hoofdbestuur verplicht om hier in te voorzien.
Daartoe zal conform het huishoudelijk reglement een ledenvergadering gehouden moeten worden.  De eerst volgende ledenvergadering staat gepland op 30 november a.s.
Dit is te kort voor de hengstenkeuring. Daarom is besloten om de Algemene ledenvergadering van 30 november te vervroegen naar woensdag 11 september om 19.30 uur in Duiven.
De LAR vergadering die gepland stond voor 13 juni zal daarom verplaatst worden naar 4 juli.

Banners

Vanaf nu kunnen er advertentiebanners geplaatst worden op deze website. Voor meer informatie hier