Spring naar inhoud

Algemeen

Open dag stamboekkantoor

Het hoofdbestuur wil alle leden en belangstellenden in de gelegenheid stellen om ons nieuwe stamboekkantoor in Steenderen te komen bekijken.

Daarom wordt op zaterdag 23 november a.s. een open dag gehouden van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Deze dag zijn dan ook de catalogi voor de december Hengstenkeuring verkrijgbaar.

U bent welkom op het adres Burgemeester Smitstraat 21, 7221 BH Steenderen.

Wij hopen velen van u daar te ontmoeten.

Geboren Tobias Roelof Everts

Onze kantoormedewerkster Annika Everts – Groothuis en haar man Hans willen u laten weten dat zij ontzettend blij en gelukkig zijn met de geboorte van hun zoon Tobias op 24 oktober jl.
Mocht u hen willen feliciteren dan kunt u een kaartje sturen via het stamboekkantoor, Burgemeester Smitstraat 21, 7221 BH Steenderen.

Aspirant Juryleden

De commissie opleiding juryleden heeft het Hoofdbestuur geadviseerd om de volgende aspirant juryleden door te sturen naar de opleiding bij de Koepel Fokkerij, zij zijn dan ook inmiddels aangemeld:

(in alfabetische volgorde)

Dhr. Teun Aleven
Mevr. Laurie Groos
Mevr. Danielle Huijbrechts
Dhr. Johny Jans
Mevr. Jela Meereboer
Dhr. Christiaan v.d. Vegt

Wij wensen hen allemaal veel succes

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Zoals reeds eerder gemeld is er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering op 6 november a.s. om 19.30 uur te Duiven.

In onderstaande link vind u de agenda voor deze vergadering. De notulen van de vorige ALV vind u onder het kopje stamboek op deze website.
Het hoofdbestuur heeft ook voor deze vergadering dhr. H. Schouls gevraagd als dagvoorzitter op te treden.

Agenda Buitengewone ALV 6-11-2019