Spring naar inhoud

Algemeen

Hengstenkeuringen 2020

7 Januari is de toelichting wijziging Hengsten (her) keuringsjuryleden geplaatst. Achteraf moeten we constateren dat de verslaglegging over persoonlijke communicatie met mevr. Wolters niet op deze wijze gepubliceerd had mogen worden. Het geeft een door emotie gekleurd beeld van een momentopname wat de persoon als geheel geen recht doet.

Werving nieuwe bestuursleden

Ter verduidelijking van de oproep van de wervingscommissie voor het aanmelden van kandidaat bestuursleden het volgende:

Naast de bekende vacante portefeuilles zoekt de wervingscommissie ook naar een bestuurssecretaris en een penningmeester.
Reden:

  • De kantoororganisatie heeft behoefte aan een kantoormanager, hiervoor is Mevrouw ten Dam de beoogde kandidaat.
  • De heer Jansma heeft aangegeven zijn portefeuille graag beschikbaar te stellen aan een nieuwe ambitieuze penningmeester

Heeft u interesse, dan hoort de wervingscommissie graag van u, via email:  martinbroens@cs.com

 

Werving nieuwe bestuursleden

De commissie werving en selectie is bezig met het zoeken van nieuwe mensen voor een functie in het hoofdbestuur.

Het betreft de volgende vacatures: Voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouder keuringen, begeleiding jury en paspoortconsulenten en een portefeuillehouder PR, redactie en media.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij de commissie W. en S. via het stamboekkantoor.

Aspirant juryleden

15 januari was het toelatingsexamen voor onze aspirant juryleden. Wij kunnen u meedelen dat alle 5 de kandidaten geslaagd zijn.

Wij willen hen hiermee feliciteren en wensen hen succes met de verdere opleiding.