Spring naar inhoud

Algemeen

Agenda LAR 9 februari 2023

Onder het kopje Stamboek, Verslagen en agenda LAR kunt u de agenda en bijbehorende stukken vinden voor de aankomende LAR vergadering op 9 februari 2023

Ontbinding Shetland Pony Fokvereniging ’t Hart van Brabant

Middels dit schrijven willen wij een ieder op de hoogte brengen van de beëindiging van onze Shetland Pony Fokvereniging ‘t Hart van Brabant.

Mede door de daling van het aantal leden, de vacant gekomen bestuursfuncties van 2 leden en daarop geen verdere invulling te kunnen geven, hebben we tijdens de ALV besloten geen verdere toekomst te zien van onze vereniging.

Lees verder