Spring naar inhoud

Algemeen

Extra dag hengstenkeuring i.v.m. Covid-maatregelen

Afgelopen vrijdagavond maakte het kabinet een aantal nieuwe maatregelen i.v.m. de bestrijding van het Corona-virus bekend. Eén van de belangrijkste daarvan, voor ons, was de avondsluiting. Deze maatregel houdt in dat er een sluitingstijd geldt voor alle locaties en evenementen vanaf 17.00 uur.

Lees verder

Dhr. A. Groeneveld benoemd als lid juryteam HK

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag werden we op teleurstellende wijze geconfronteerd met het feit dat één van de door het bestuur voorgedragen kandidaten voor het juryteam van de hengstenkeuring onvoldoende stemmen haalde om te worden benoemd.

Volgens het keuringsreglement wordt het bestuur geacht in deze situatie een jurylid te benoemen. Het doet ons goed nu te kunnen melden dat de heer A. Groeneveld uit Poederoyen bereid is voor komend jaar deze vacature in te vullen. Omdat hij als inspecteur tijdens de komende hengstenkeuring de lineaire score van de hengsten zou verrichten, ontstaat nu daar een vacature. We hebben de heer G.J. Jaspersen uit Doornenburg bereid gevonden deze taak tijdens de komende hengstenkeuring op zich te nemen.

Het bestuur wil hier laten weten grote waardering te hebben voor deze beide heren voor hun bereidheid om onze stamboekvereniging voort te helpen in deze situatie.

Hengstenkeuring 2022 en corona-regels

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdagavond 12 november 19.00 uur en de daar aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen hebben we ons moeten beraden op de mogelijkheden voor het door laten gaan van onze hengstenkeuring.
Zoals eerder aangekondigd was hiervoor overleg nodig met manege Bartels en gemeente Raalte. Door de gemeente wordt de manege in Mariënheem gezien als een sportlocatie waar wedstrijden worden gehouden. De manege wordt niet in hoofddoel gezien als een evenementenlocatie. Daarmee gelden voor onze hengstenkeuring de regels zoals die van toepassing zijn voor sportwedstrijden, deze zijn kort samengevat als volgt:

Lees verder

ALV wordt digitale ALV

Het HB heeft besloten de ALV die voor a.s. zaterdag gepland was bij Hotel van der Valk in Duiven om te zetten naar een digitale ALV. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanwezigheid en de verspreiding van het Corona virus acht het bestuur het niet verantwoord om met een grote groep bij elkaar te komen. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om het virus waar mogelijk te beteugelen en de deelnemers te beschermen.
Het bestuur heeft uitdrukkelijk de voorkeur om de ALV fysiek te houden om met elkaar goed van gedachten te kunnen wisselen maar in deze situatie zien we geen andere weg.
Online-ALV hebben we weer ingeschakeld om ons hierin te faciliteren.

Leden van ons stamboek kunnen zich tot en met woensdag 24 november a.s. aanmelden om aan deze online vergadering deel te nemen.

Lees verder

Reclameblokken livestream hengstenkeuringsdagen

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om tijdens de pauzes reclameblokken uit te zenden via de livestream. Dit gedurende maximaal 30 seconden per reclameblok.
Als u hiervoor belangstelling hebt kunt u zich in verbinding stellen met de sponsorcommissie via het e-mail adres: Klaas@oudmanadviseurs.nl
Maak zo mogelijk gebruik hiervan om uw bedrijf of uw Shetland Pony stal voor het voetlicht te brengen, het bereik is zoals vorig jaar is gebleken wereldwijd!