Spring naar inhoud

Algemeen

Vrijdagmiddag 17 november website niet beschikbaar

Aanstaande vrijdag 17 november zal technisch onderhoud aan onze server verricht worden.

Ten gevolge hiervan zal onze website niet beschikbaar zijn van 14.00 – 17.00 uur.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 

Oproep voor HB functie Portefeuillehouder Sport & Recreatie

Binnen het hoofdbestuur komt de portefeuille Sport & Recreatie beschikbaar. Het hoofdbestuur is op zoek naar een gedreven lid die deze positie kan invullen.

Functie inhoud:

De portefeuillehouder Sport & Recreatie is verantwoordelijk voor de in stand houding en ontwikkeling van een breed gebruik van de Shetland pony. In dat kader is hij/zij betrokken bij de organisatie en uitvoering van een grote diversiteit aan wedstrijden, proeven, shows en clinics.

Benodigde competenties:

  • Ervaren bestuurder en teamspeler
  • Brede kennis op het terrein van het gebruik en de sport met pony’s en paarden en bereid en in staat binnen de vereniging (nieuw) beleid te ontwikkelen ter verbreding van het gebruik van de Shetland pony
  • Uitstekend netwerker en communicator
  • Kan als bruggenbouwer fungeren bij (vermeende) belangentegenstellingen
  • Staat midden in de vereniging en kan daarin (met name bij jeugdigen) samenbindend en enthousiasmerend optreden

Leden die zich beschikbaar willen stellen voor de functie kunnen zich melden bij een van de leden van de commissie Werving en Selectie van LAR en HB.

Deze commissie bestaat uit:  Nico den Hartog, Harm Vissers, Bertus Plender en Willeke Termeer.

 

Verslag LAR 26-10-2017

Het definitieve verslag van de afgelopen LAR vergadering op 26 oktober 2017 is te vinden onder Informatie, Agenda en verslagen LAR.

Portefeuillehouder Sport & Recreatie legt op 25 november functie neer

Per aankomende najaarsvergadering heeft André Dibbits, portefeuillehouder Sport en Recreatie, besloten zijn functie neer te leggen.

Hij geeft hierover het volgende aan:

Wegens veranderde werkomstandigheden heb ik helaas moeten besluiten om de functie als HB lid en voorzitter van sport en recreatie neer te leggen. De combinatie van bestuur en werk is tijdrovend en zorgt ervoor dat ik mij hier helaas niet voor 100% voor in kan zetten. Ik wens het HB veel wijsheid toe en bedank iedereen voor de fijne samenwerking. Ook de commissie sport & recreatie wens ik veel wijsheid en ik bedank jullie voor jullie inzet.

Met vriendelijke groeten,
Andree Dibbits

Het HB betreurt dit besluit maar respecteert dit uiteraard ook.
Wij bedanken André voor zijn inzet, de fijne samenwerking en wensen hem alle succes toe in zijn werk.