Spring naar inhoud

Algemeen

Cataract en Sperma Commissie

Naar aanleiding van de ALV van 5 mei jl. is er besloten om voor de onderwerpen cataract en sperma commissies te vormen. Onderstaand vindt u de invulling van deze commissies.

Cataract commissie (in alfabetische volgorde)
Prof. dr. M.H. (Michael) Boevé
Drs. G. (Geurt) van den Brink
Drs. H.J.M. (Henk) Schutte (voorzitter)
Vanuit de Foktechnische Commissie/Hoofdbestuur:
Dhr. Piet Bonants
Mevr. Daniëlle v. Nuland

Sperma commissie (in alfabetische volgorde)
Drs. H.J.M. (Henk) Schutte
Drs. P.J. (Paul) de Vries dierenarts, Specialist Reproductie Paard n.p
Dhr. A.R. (Andries) Zandee (voorzitter)
Vanuit de Foktechnische commissie/Hoofdbestuur:
Dhr. Kees Hilhorst
Dhr. Arjan Lubbe
Mevr. Daniëlle v. Nuland

Fokplan

Het Hoofdbestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat het fokplan dat door de leden is aangenomen tijdens de ALV van 5 mei jl., is goedgekeurd door de RVO.

Dit houdt in dat hengsten welke met ingang van de hengstenkeuring 2019 een selectie- dan wel een basis-licentie ontvangen, onder het op 5 mei jl aangenomen fokplan vallen.