Spring naar inhoud

HK Organisatiecommissie

De samenstelling van deze commissie bestaat uit leden van diverse andere commissies die een rol spelen omtrent de jaarlijkse hengstenkeuringen. In deze commissie zit een afgevaardigde van de P.R. commissie, de Bond van Shetland Hengstenhouders en van het stamboekkantoor. Verder bestaat de commissie uit een voorzitter, portefeuillehouder keuringen, financieel adviseur en een ringmeester.

Ook zijn de voorzitter van het stamboek, de voorzitter van de hengstenkeuringsjury en veterinair adviseur regelmatig aanwezig tijdens deze vergaderingen die in het teken staan van de organisatie van de hengstenkeuringen.

Voorzitter

Arjan Lubbe
E-mail: hk@nsps.nl

Overige leden

Remond Molenkamp
Dick Bos
Martin Kramp
Theo Peelen
Killie Annen
Ida van Andel

Doelstelling: het organiseren van de jonge hengstenkeuring alsmede de premiekeuringen en de her- en nakeuring van de hengsten.