Spring naar inhoud

Sportregister

In het sportregister van het NSPS kunnen onder bepaalde voorwaarden 3 jaar en oudere Shetland pony’s zonder (bekende) of met onvolledige afstamming worden opgenomen. Het sportregister is een register buiten het NSPS stamboek met een groen Bewijs van Inschrijving.

Het sportregister is interessant voor eigenaren van een Shetlandachtige pony die bij een ander stamboek is ingeschreven of bij het NSPS als I&R (Identificatie en Registratie) is geregistreerd.

Pony’s in het NSPS sportregister kunnen deelnemen aan door het NSPS georganiseerde wedstrijden of wedstrijden die via derden onder NSPS voorwaarden worden georganiseerd. Daarnaast kunnen sportregister pony’s natuurlijk ook (blijven) deelnemen aan wedstrijden die door de KNHS worden uitgeschreven. Daar waar van toepassing zullen aparte kampioenschappen voor sportregister pony’s worden uitgeschreven.

 

Voorwaarden tot opname in het sportregister:

 • De eigenaar dient lid te zijn van het NSPS
 • De pony dient een inspectie te ondergaan waarbij de volgende eisen worden gesteld:
  • De pony moet voldoen aan het door het NSPS gestelde rasbeeld qua type en beweging
   (noot: appaloosa aftekeningen zijn niet toegestaan)
  • De stokmaat is ≤ 1.10 m op driejarige leeftijd en ≤ 1.12 m op vier jarige leeftijd.
  • De pony wordt veterinair gekeurd.
   Veterinaire afwijkingen worden geregistreerd op het sportregister Bewijs van Inschrijving.

De kosten van opname in het sportregister staan vermeld in de tarievenlijst. Aanvragen van opname in het sportregister kan bij het stamboekkantoor. Voor pony’s die zijn geregistreerd bij een ander stamboek dient het paspoort opgestuurd te worden voor de registratie van het dier.