Spring naar inhoud

Predicaten

Predicaten kunnen op verschillende manieren behaald worden, zoals via nakomelingen, door eigen premies of door sportprestaties. Niet elk predicaat kan aan elke pony toegekend worden. Sommige predicaten gelden namelijk alleen voor merries en andere alleen voor hengsten. Predicaten kunnen ook in combinatie voorkomen wanneer een pony voor beide predicaten in aanmerking komt.

Overzicht predicaten (Klik op het predicaat voor meer informatie)

Kroon
Preferente merrie
Preferente hengst
Superpreferent
ABOP
Elite
Keur
Prestatie
Ster
Sportpredicaten

Predicaat aanvragen
Wanneer u een predicaat wilt aanvragen kunt u het Bewijs van Inschrijving naar kantoor opsturen. Het opsturen van het paspoort is niet zinvol;  hierin wordt niets vermeld. Wanneer u het Bewijs van Inschrijving naar kantoor opstuurt, graag erbij vermelden voor welk predicaat de pony in aanmerking komt. Zodra dit op het stamboekkantoor wordt ontvangen zal bekeken worden of de pony daadwerkelijk in aanmerking komt voor dit predicaat. Het predicaat wordt toegekend wanneer dit het geval is. Bij het toekennen van het predicaat wordt automatisch een vernieuwde versie van het Bewijs van Inschrijving geprint en verstuurd naar de eigenaar, wanneer het oude Bewijs van Inschrijving is ingeleverd.

Betreft dit het preferent predicaat of een van de sportpredicaten, dan ontvangen wij graag een foto van de pony zodat we die te zijner tijd in het maandblad kunnen plaatsen. Deze foto’s kunt u per post, maar liever via de e-mail: a.groothuis@nsps.nl naar ons op sturen met de vermelding van de naam erbij. De foto moet wel groter zijn dan 1 MB.

De tarieven voor elk predicaat kunt u vinden in de Tarievenlijst onder het kopje Diensten.

Het bijwerken van het Bewijs van Inschrijving
Wanneer bij een pony een predicaat  wordt toegekend, ligt dat na verwerking in de ponyadministratie automatisch ook bij alle nakomelingen van deze merrie vast. Voor de nakomelingen worden géén nieuwe BVI’s uitgegeven waarop die vermelding staat. De houder van het BVI kan een nieuwe BVI aanvragen voor de betreffende nakomelingen. Echter, een nieuw BVI wordt alléén verstrekt tegen betaling als het bestaande BVI wordt ingeleverd. De kosten hiervoor zijn te vinden op de Tarievenlijst onder het kopje Diensten.