Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Lidmaatschap NSPS

Het Nederlands Shetland Pony Stamboek is een vereniging met ongeveer 2.500 leden. De werkzaamheden die verricht worden en die diensten die het kantoor verleend worden allemaal uitgevoerd voor deze leden. Naast deze activiteiten verleent het stamboekkantoor een beperkt aantal diensten aan niet-leden in het kader van de verplichte Identificatie en Registratie voor alle paardachtigen. Specifieke stamboekzaken, zoals het registreren van afstammingsgegevens van pony’s, worden alleen gedaan voor leden van de stamboekvereniging. Het werk van het stamboek is het verzorgen van een betrouwbare registratie van afstammingsgegevens aangevuld met belangrijke gegevens zoals hoogte, kleur en behaalde primeringen. Het doel van het NSPS is om fokkers van gegevens te voorzien die hem of haar een goed inzicht geven in de erfelijke –en sportaanleg van de geregistreerde pony’s. Het NSPS geeft 10x per jaar het verenigingsblad “De Shetland Pony” uit. Als lid kunt u hierin van alles lezen over zaken als beleid en ontwikkelingen in de fokkerij en gebruik. Ook voeding, verzorging en veterinaire aangelegenheden behoren tot de onderwerpen die aan de orde komen. De uitslagen van de gehouden keuringen en wedstrijden staan vanzelfsprekend vermeld in dit orgaan.

Wat kan het lidmaatschap van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS) voor u betekenen?

Door lid te worden van het NSPS krijgt u ondermeer de mogelijkheid om uw pony’s te laten registreren in een van de stamboekregisters. U kunt deelnemen aan premiekeuringen en andere evenementen. Veel van de 26 regionale fokverenigingen organiseren instructiemiddagen en bijeenkomsten, die u een goede mogelijkheid bieden om contacten met andere liefhebbers van de Shetland pony te leggen. Als lid ontvangt u tevens 10x per jaar ons blad “De Shetland Pony” en daarnaast krijgt u korting op diverse tarieven voor bijv. overschrijving op naam en chippen.

 

Jong NSPS-lidmaatschap en Volwassen lidmaatschap

Er wordt onderscheid gemaakt in het lidmaatschap voor jongeren tot 25 jaar en voor volwassenen. Leden tot 25 jaar betalen het tarief voor het Jong NSPS lidmaatschap. Jong NSPS-leden hebben in principe dezelfde rechten en plichten dan volwassen leden met uitzondering van het stemrecht op de twee maal per jaar te houden Algemene Ledenvergadering . Jong NSPS-leden tot 18 jaar hebben geen stemrecht in de ALV. Het Jong NSPS-lidmaatschap zal in het 26e levensjaar automatisch worden omgezet naar het volwassen lidmaatschap.

Tarieven voor het lidmaatschap vindt u in de tarievenlijst.

Indien men na 1 augustus lid wordt, bedraagt de contributie nog de helft van de normale tarieven voor de rest van dat jaar. Alle lidmaatschappen lopen t/m 31 december en worden automatisch verlengd voor het volgende jaar tenzij tijdig een opzegging is ontvangen.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen. U ontvangt een bevestiging wanneer uw opzegging is verwerkt in de ledenadministratie op het stamboekkantoor. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen dan bent u ook nog niet afgemeld als lid.