Spring naar inhoud

Pony overleden

Een paspoort is een uniek document wat bij de pony hoort die in het paspoort staat beschreven. Wanneer de pony overlijdt dient binnen 30 dagen het paspoort geretourneerd te worden aan het NSPS (of andere paspoortuitgevende instantie die het betreffende paspoort heeft uitgegeven). In de administratie wordt verwerkt dat het betreffende dier is overleden en ook dat het paspoort niet meer in omloop is. Wij verzoeken iedereen nadrukkelijk om paspoorten van overleden dieren die u nog thuis heeft liggen in te leveren bij het stamboekkantoor. Wanneer u als herinnering aan uw dier het paspoort graag wilt houden dan is hiervoor mogelijkheid, maar moet dit paspoort eerst ongeldig worden verklaard waarna het aan u teruggezonden kan worden. Vermeld deze wens als u het paspoort inlevert! Hiervoor worden wel portokosten in rekening gebracht.

 

Regelmatig ontvangt het stamboekkantoor vervalste paspoorten. Wij vragen daarom nadrukkelijk de medewerking van alle paardenhouders om de handel in (vervalste) paspoorten zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan en het NSPS een betrouwbare organisatie blijft voor het uitgeven van paspoorten.