Spring naar inhoud

Eigendomsmutatie/overschrijving

Eigendomsmutaties

In het paspoort dat bij de pony hoort, staan de fokker en een eigenaar vermeld. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat een pony in het bezit van iemand anders komt. Wanneer u deze wijziging administratief wilt hebben vastgelegd kan dit bij de instantie (stamboek of KNHS) die het paspoort heeft uitgegeven worden geregeld. Op de eerste pagina van het paspoort staat aan de rechterkant vermeld door wie het paspoort is uitgegeven.

Als u een pony heeft gekocht met een paspoort dat door het NSPS is uitgegeven dan kan het NSPS ervoor zorgen dat de pony op uw naam wordt overgeschreven.
Het overschrijvingsformulier kunt u hier downloaden.

Allereerst is het natuurlijk voor het registratiesysteem van het stamboek belangrijk om te weten wie de huidige eigenaar van uw pony is. Nog veel belangrijker is dat wij in geval van nood de overheid kunnen informeren over de huidige eigenaar van uw pony. Bijvoorbeeld als een pony is losgebroken en teruggevonden kan dit bij ons opgevraagd worden.
Wanneer deze gegevens bij ons door een bevoegde instantie worden opgevraagd geven wij automatisch de laatst geregistreerde eigenaar door die bij ons in het systeem bekend is. Zorg er daarom dus voor dat uw pony op uw eigen naam staat en dat de adresgegevens die bij ons bekend zij, overeen komen met uw huidige woon/verblijfplaats.

Eigendomsmutatie dekhengst

Voor het overschrijven van dekhengsten dient er een mutatieformulier ingevuld te worden. De eigendomsmutaties van dekhengsten worden kenbaar gemaakt via het verenigingsorgaan ´De Shetland Pony´ en op onze website bij hengstenmutaties. Zo weet u altijd waar u een bepaalde dekhengst kunt vinden.

Dit formulier kunt u hier downloaden of opvragen bij het stamboekkantoor. Het ingevulde formulier moet ondertekend worden door de verkoper.

Om een dekhengst te laten overschrijven dient u altijd het Bewijs van Inschrijving op te sturen naar het stamboekkantoor, alsmede het mutatieformulier.

Bij verhuur van een dekhengst dient ook een formulier ingevuld te worden. Dit kunt u hier downloaden of u kunt het digitaal invullen en verzenden.