Spring naar inhoud

Import en export

Import

Wanneer u met een pony aan stamboekactiviteiten van het NSPS wilt deelnemen, moet deze pony ingeschreven staan binnen een van de stamboekregisters. Een pony die u bijv. in het buitenland heeft gekocht en in Nederland heeft ingevoerd kan onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven bij het NSPS. Jaarlijks worden ongeveer 20 pony’s op deze wijze aangemeld en ingeschreven bij het NSPS.

Het stamboekkantoor ontvangt van het Shetland Pony Stamboek in het land van herkomst een verklaring (export details) waaruit blijkt dat de pony in het buitenland was ingeschreven bij het desbetreffende stamboek. Tevens staan hierop de basisgegevens van de pony (bijv. de naam, een deel van de afstamming en de status op dat moment).

De Nederlandse eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van een in het buitenland gekochte pony bij het NSPS. Dit dient te gebeuren binnen twee weken na aankomst van de pony in Nederland. Om het dier te kunnen laten inschrijven binnen de stamboekregisters dient de eigenaar lid te zijn van het NSPS. Wanneer dit niet het geval is, kan er alleen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het registreren van het chipnummer in de database en worden geen afstammingsgegevens vastgelegd.

De eigenaar dient er zelf voor te zorgen dat het buitenlandse stamboek de export details naar het NSPS verstuurd. (Meestal gebeurt dit overigens automatisch). Het aanmelden van de pony kan zowel schriftelijk als telefonisch. Daarbij dient gemeld te worden om welke pony het gaat en waar de pony staat ten behoeve van de importinspectie door een van de paspoortconsulenten. Het stamboekkantoor geeft de paspoortconsulent opdracht contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor deze importinspectie. De paspoortconsulent zal de identiteit van de pony controleren, zal een chip aanbrengen indien dit nog niet is gebeurd en noteert diverse gegevens voor de administratie. Het originele paspoort wordt door de paspoortconsulent ingenomen en naar het stamboekkantoor gestuurd.

Op het stamboekkantoor worden de gegevens van de pony ingevoerd in het computersysteem en wordt het Nederlandse levensnummer in het paspoort vermeld. Tevens krijgt de pony een Bewijs van Inschrijving (BVI). Indien de pony geen gebreken vertoond en een afstamming heeft met minimaal 3 bekende generaties, zal het dier normaal gesproken worden ingeschreven in het Veulenboek, onafhankelijk van de leeftijd van de pony.

chipreader

Export

Naast het importeren van een pony, kan het ook voorkomen dat u een pony verkoopt naar het buitenland.

Wanneer het dier in het buitenland ingeschreven moet worden bij het shetland pony stamboek in het betreffende land, dient deze export via het Nederlandse stamboekkantoor te lopen. De pony dient voor vertrek naar het buitenland geïnspecteerd te worden door een van de daartoe bevoegde stamboekinspecteurs. Voor het exporteren van een pony hoeft u geen lid te zijn van het NSPS. U kunt voor de exportinspectie zelf een afspraak maken met de betreffende inspecteur in uw regio:

Voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht:
I.v.m. ziekte momenteel niet ingevuld: contact opnemen met het stamboekkantoor.

Voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland:
Dhr. Jaap v.d. Griend: 078-6741920 of 06-22775683

Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel:
Momenteel niet ingevuld: contact opnemen met het stamboekkantoor.

Jaarlijks worden op deze wijze gemiddeld 250 pony’s geëxporteerd.

Bij de inspectie wordt de identiteit van de pony gecontroleerd en worden de aftekeningen en evt. kruinen ingetekend/geschetst op de daarvoor bestemde pagina in het paspoort. Er wordt een exportformulier ingevuld ten behoeve van de administratie en het Bewijs van Inschrijving (BVI) wordt met het exportformulier naar het stamboekkantoor gestuurd.

Het stamboekkantoor verwerkt de gegevens, zet de pony op naam van de nieuwe buitenlandse eigenaar en zorgt voor het verstrekken van export details aan het stamboek in het betreffende land. Het BVI wordt rechtstreeks verzonden naar de nieuwe eigenaar. In sommige gevallen kan het voorkomen dat het BVI vooraf al op naam is gezet van de nieuwe eigenaar, in dat geval blijft het BVI bij het paspoort zodat dit samen met de pony naar de nieuwe eigenaar in het buitenland gaat.

Voor drachtige merries die geëxporteerd worden, wordt door het stamboekkantoor een internationale dekbon verstrekt aan het buitenlandse stamboek. Dit echter alléén als de dekking middels een blauwe dekbon bij het stamboekkantoor is gemeld. Wanneer in hengst met een (on)beperkte deklicentie van het NSPS wordt geëxporteerd, wordt er ook een verklaring naar het buitenlandse stamboek meegestuurd over de fokkerijstatus van de hengst.