Spring naar inhoud

Algemeen - 5. page

Corona update

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen, heeft ook gevolgen voor ons stamboek.  Keuringen zijn voorlopig tot 1 september niet toegestaan en ook het chippen en schetsen van veulens is niet toegestaan.

Wij hebben overleg met de Koepel Fokkerij en de Sectorraad Paarden om helderheid te krijgen over de maatregelen en om te kijken wat en hoe eventueel wél mogelijk is.
We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de maatregelen en u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het corona-virus veel sterkte.

DNA onderzoek

De onder voorbehoud gekeurde hengst Lionel Messi of Duke Stable zal geen deklicentie krijgen omdat bij het vergelijkend DNA-onderzoek is gebleken dat de op het papier vermelde moeder niet zijn moeder kan zijn.

Inmiddels is door verder DNA-onderzoek wel de juiste moeder vastgesteld en zal zijn afstamming conform dit DNA-onderzoek worden aangepast.

Van alle andere voor het eerst gekeurde hengsten is het DNA-onderzoek met goed gevolg afgerond.

Veulentijd

Vorig jaar zijn er ruim 4300 geregistreerde dekkingen geweest binnen ons stamboek en inmiddels zijn dan ook de eerste 54 veulens bij ons aangemeld; 34 merrietjes en 20 hengstjes. In de aankomende tijd zal dit aantal natuurlijk fors gaan stijgen; wij hopen dat een ieder deze veulentijd zonder al teveel problemen door zal komen en er straks mooie, gezonde veulens bij een ieder in de wei zullen lopen.

Denkt u eraan de veulens tijdig aan te melden, bij voorkeur via Mijn NSPS. Dan kunnen de paspoortconsulenten op pad zodra de restricties versoepeld worden.

Aanvulling corona nieuws

Als aanvulling op eerdere berichten i.v.m. het corona-virus delen we u mee dat de PPC’ers nu natuurlijk ook niet op pad kunnen om veulens te chippen. Wij verzoeken u wel om de geboren veulens gewoon op tijd op te geven zodat ze zodra het mogelijk is ook kunnen beginnen met hun werk.
Doordat allerlei activiteiten van ons stamboek zijn afgelast en er minder kopij is hebben we besloten om het maandblad van april samen te voegen met het meinummer. Mocht u nog iets hebben voor het blad dan kunt u dat tot 1 mei inzenden aan de redactie.

Vanuit Frankrijk ontvingen wij bericht dat de internationale show die daar op 24,25 en 26 juli gehouden zou worden is uitgesteld tot juli 2021.

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het corona-virus veel sterkte.

Sperma onderzoeken

Door de regelgeving i.v.m. het coronavirus zijn de geplande sperma-onderzoeken uitgesteld en kan de kliniek in Utrecht ons op dit moment nog geen duidelijkheid geven of en wanneer ze evt. wel zouden kunnen plaatsvinden.
Daarom zal het HB éénmalig de genoemde data van 1 mei en 1 juni in de richtlijnen III van het keuringsreglement (pag.37)  laten vervallen.

Lees verder