Spring naar inhoud

Algemeen - 5. page

Invulling reservelid juryteam hengstenherkeuring

Tijdens de laatste ALV werd na stemming geen invulling gegeven aan de vacature voor reservelid voor het juryteam van de hengstenherkeuring.

Daarom heeft het bestuur conform de artikelen 6d en 2 van het keuringsreglement nu de heer P. de Wit te Onnen benoemd om voor één jaar deze functie op zich te nemen.

Gewijzigde personeelsbezetting op kantoor

Hierbij laten wij u weten dat de personele bezetting op kantoor met ingang van 1 juni 2022 is gewijzigd.

Vanaf genoemde datum is mevrouw Karin ten Dam, die werkzaam was in de functie van kantoormanager, niet meer werkzaam op kantoor. Dit is in goed overleg met Karin besloten. Wij danken Karin voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst

Indien u vragen heeft, die bestemd zijn voor het stamboekkantoor, kunt u deze stellen via de mail info@shetlandponystamboek.nl of bellen op telefoonnummer 0575- 518 063

Update nieuwe Mijn NSPS

Zoals u wellicht heeft gehoord tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 april j.l. of heeft gelezen op de website van het NSPS, hebben wij een update gehad van ons ledenportaal “Mijn NSPS”.

Helaas is de invoering van de nieuwe versie niet geheel vlekkeloos verlopen. Delta Horses, het bedrijf dat het platvorm voor ons heeft ontwikkeld en ook nu de nieuwe versie voor ons heeft verzorgd, heeft in de week van 2 mei 2022 de leden een mail gestuurd met nieuwe inloggegevens. Er is inmiddels gebleken dat lang niet alle leden deze mail hebben ontvangen. Dit betreuren wij ten zeerste en de medewerksters van het stamboekkantoor zijn druk in de weer om iedereen de toegang alsnog te verlenen. Mocht u de mail wel hebben gekregen en nog niet hebben ingesteld kunt u dit niet meer via deze mail doen, want de link was 14 dagen geldig. U kunt nu op de inlogpagina op reset wachtwoord klikken en dan ontvangt u een nieuwe mail om uw wachtwoord in te stellen.

Lees verder

Zeeuwse Dag van het Paard

Zaterdag 25 juni wordt er weer een keuring georganiseerd voor Shetlanders op het Evenementen terrein Bredeweg in  Oosterland.
De keuring start om 09.00 uur en de inschrijfkosten bedragen € 7,50 per pony.
U kunt uw shetlandpony’s opgeven via Eguis of een mailtje sturen naar Kittygroennsps.zeeland@gmail.com.
Deze Fokdag wordt georganiseerd door het NSPS Zeeland, we hopen op veel aanmeldingen en maken er met zijn alle een gezellige dag van!!

Barbecue op de manifestatie

Op vrijdagavond organiseren we een gezellige feestavond met barbecue. Uiteraard hopen we van harte dat zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn, want wat hebben we de gezelligheid en elkaar gemist de afgelopen jaren. De barbecue start vrijdag aansluitend aan de keuring, u kunt dus direct aanschuiven! De kosten van deze barbecue zullen €20,- p.p. bedragen. In verband met het bestellen van o.a. vlees verzoeken wij  geïnteresseerden voor 1 juli a.s. €20,- p.p. over te maken naar NL37RABO0106916475 t.n.v. A. v. Boxtel, Berlicum met vermelding deelname aan barbecue. Graag ook uw naam en woonplaats vermelden.