Spring naar inhoud

Vacatures HB

De commissie werving en selectie is bezig met het zoeken van nieuwe mensen voor een drietal openstaande functies in het hoofdbestuur.

Het betreft de vacatures:

  • voorzitter
  • secretaris
  • portefeuillehouder Fokkerij

 

Daarnaast zoekt de commissie ook naar een penningmeester voor definitieve invulling van deze bestuursfunctie. Met de huidige penningmeester is afgesproken dat hij de functie tijdelijk vervult totdat een geschikte opvolger is gevonden.

Heeft u interesse, dan hoort de commissie graag van u.

De commissie bestaat uit de heren E. Termeer en G. v.d. Brink namens de LAR en de bestuursleden Mevrouw J. Jensma en de heer R. Molenkamp.

Belangstellenden kunnen zich melden via mailadres secretaris@shetlandponystamboek.nl

Vanzelfsprekend zal uw reactie vertrouwelijk worden behandeld