Spring naar inhoud

Algemeen - 4. page

Verloop fokplannen

Het opschuiven van het fokplan met 1 jaar door toedoen van het Coronavirus is nader bekeken door de FTC. Daar is de volgende conclusie uit voortgekomen:

Lees verder

LAR-vergadering 16 juli a.s.

Wij hebben zojuist de bevestiging ontvangen van van der Valk hotel te Duiven dat de door ons aangevraagde LAR-vergadering kan doorgaan op donderdag 16 juli a.s. aanvang 15.00 uur.
Voor deze vergadering zijn wel een aantal aanpassingen t.o.v. de voorgaande LAR-vergaderingen, de fokverenigingen krijgen hierover bericht via het LAR secretariaat. Tevens is deze vergadering onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen vanuit overheid.
De fokverenigingen kunnen dus nog voor deze datum hun ledenvergadering plannen.
Verder zijn wij in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor het houden van een algemene leden vergadering. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat publiceren

Veulen aangevallen

Wij ontvingen het bericht dat een veulen van een van onze leden uit Brabant gisteren is aangevallen en grotendeels opgegeten door een wolf. Wij leven mee met de eigenaren van Olav.

Wij hebben over de terugkeer van de wolf in Nederland al contact opgenomen met de Koepel Fokkerij en gaan met hen kijken welke stappen wij kunnen ondernemen richting de verantwoordelijken hiervoor bij de overheid.

Diverse updates inzake de Corona-maatregelen

Op deze plek zullen alle ontwikkelingen wat betreft het Corona-virus en de invloed op onze vereniging geplaatst worden. Updates worden dus per ingang van heden (11 mei 2020) NIET meer in de gewone nieuwsberichten geplaatst.

Dus wilt u op de hoogte blijven van de diverse beslissingen: check dit vastgezette bericht zo nu en dan. LAATSTE UPDATE:  30 juli 2020

Lees verder