Spring naar inhoud

Algemeen - 4. page

S-opname en premiekeuring + veegdag Lunteren

Het opgeven van pony’s voor de S-opname en premiekeuring te Lunteren op 8 oktober a.s. is nog mogelijk t/m 18 september.

Pony’s die bij een andere keuring dit jaar niet zijn opgenomen in het stamboek kunnen zich ook nog na deze datum aanmelden, doch graag z.s.m.

Dit moet dan wel via een email naar het stamboekkantoor.

Bericht hoofdbestuur

Geachte leden,

Na een aantal jaren met plezier deel te mogen uitmaken van het bestuur en het laatste jaar in een klein bestuur van fijne, hardwerkende collega’s, hebben wij eendrachtig en zo goed mogelijk geprobeerd de vereniging draaiende te houden, met ondersteuning van een toegewijde adviescommissie.

Maar tijdens de laatste LAR vergadering heb ik besloten mezelf niet meer herkiesbaar te stellen. Ik heb de destructieve houding en pressie die (voor mijn gevoel van buitenaf) werd geventileerd door een paar LAR leden als zeer onprettig ervaren. Persoonlijk vond ik dat daarmee de adviescommissieleden oneerbiedig werden behandeld, terwijl notabene op aanraden van de LAR deze commissie is ingesteld. Het vertrouwen in een toekomstig vruchtbare en open bestuursvorm is daarmee voor mij verdwenen.

Tijdens mijn bestuursperiode heb ik me te allen tijde volledig en met passie ingezet voor het algemeen belang van het NSPS. Nooit eerder heb ik overwogen om ermee te stoppen, maar dit ging mij te ver.

Ik wil iedereen bedanken waar ik in mijn bestuursperiode prettig mee heb samengewerkt.
Ik zal aanblijven tot en met de eerstvolgende ALV.

Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groeten, Daniëlle van Nuland

Algemene Ledenvergadering 9 september a.s.

De voorjaars-ALV die op 25 april niet door kon gaan i.v.m. het corona-virus is nu gepland voor woensdag 9 september a.s.

Door alle regelgeving rondom dit corona-virus, waaronder de 1,5 mtr. afstand, is het niet mogelijk te vergaderen bij van der Valk in Duiven zoals gewoonlijk.

Lees verder

De Shetland Pony augustus

Doordat vele activiteiten van ons stamboek nu niet doorgaan en er dus weinig kopij is hebben we besloten het augustus nummer samen te voegen met de september uitgave van ons blad.

Mocht u nog kopij hebben dan kunt u dit tot 1 september inleveren bij de redactie.