Spring naar inhoud

Algemeen - 4. page

De fokkersontmoetingen

Begin dit jaar zijn de fokkersontmoetingen georganiseerd.  Zo rond de 200 leden hebben deze bijeenkomsten bezocht, waar diverse onderwerpen en adviezen ter sprake zijn gebracht.
Door de organisatie van deze ontmoetingen, en de daaraan gekoppelde enquête, is een uitvoerig verslag gemaakt. Dat verslag is beschikbaar gesteld aan het HB, de LAR afgevaardigden en de FTC.

Lees verder

Herman van Asch overleden

Zojuist hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Dhr. Herman van Asch op 6 oktober 2023 op de leeftijd van 83 jaar is overleden.

Er is gelegenheid tot condoleren op 12 oktober van 19:00 tot 20:30 uur aan het huis adres.

Correspondentieadres: Zondagsestraatje 2, 4053 JG Ijzendoorn

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. Lees verder

Ontwikkelingen de Shetland Pony

Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering is het uitvoerig aan bod geweest: de financiën van het Nederlands Shetland Pony Stamboek.

Er zijn een aantal posten, die aanzienlijk drukken op het financieel resultaat. Hierover worden aan het bestuur terecht vragen gesteld en we zullen moeten proberen ons aan de budgetten te houden. Vandaar dat er ten aanzien van een aantal posten actiepunten zijn benoemd, zo ook voor de Shetland Pony. Er is voor het jaar 2023 een vast aantal bladzijden met een bijbehorend budget afgegeven. Dat vraagt om aanpassingen.

Lees verder