Spring naar inhoud

Diverse updates inzake de Corona-maatregelen

Op deze plek zullen alle ontwikkelingen wat betreft het Corona-virus en de invloed op onze vereniging geplaatst worden. Updates worden dus per ingang van heden (11 mei 2020) NIET meer in de gewone nieuwsberichten geplaatst.

Dus wilt u op de hoogte blijven van de diverse beslissingen: check dit vastgezette bericht zo nu en dan. LAATSTE UPDATE:  7 juli 2020

Lees verder

Vacature Fok Technische Commissie

Binnen de Foktechnische Commissie (FTC) van het NSPS komen in het najaar twee posities vacant. Een van de huidige leden van de FTC is dan aan het einde van zijn 9-jarige termijn en kan reglementair niet opnieuw verkozen worden. Daarnaast staat er al langere tijd een positie open in de FTC die we toch ook graag ingevuld zien.

Lees verder

Aspirant juryleden geslaagd

Drie van onze aspirant juryleden hebben afgelopen maandag het theorie examen afgelegd voor de fokjury opleiding bij de Koepel Fokkerij en zijn hiervoor geslaagd.
Wij feliciteren Jela Meereboer, Teun Aleven en Johny Jans van harte met het behaalde resultaat.

De overige twee, Daniëlle Huijbrechts en Christiaan vd Vegt, zullen op een later tijdstip dit examen afleggen.
In overleg met de Koepel zullen de aspirant juryleden dit jaar nog meelopen bij keuringen van het eigen stamboek om ervaring op te doen.