Spring naar inhoud

Ongecategoriseerd

NSPS Buffet

Op 10 maart 2023 wordt het NSPS Buffet en Borrel georganiseerd voor de NSPS-leden en hun aanhang.

Het Buffet is bij De Nieuwe Heuvel te Lunteren.

U bent welkom vanaf 18:30 uur tot 24:00 uur en het buffet is geopend vanaf 19:00 uur.

Inschrijven is mogelijk tot 17 februari 2023 via: nspsbuffet@gmail.com

Prijs van het buffet: €30,- p.p. inclusief 5 consumptiebonnen.

Meer informatie: Laura: 06-28439186, Inge: 06-27363235, Kim: 06-37279444

Fokkersontmoetingen: Leden enquête

Op 4, 7, 9 en 11 maart 2023 zullen er verspreid over het land fokkersontmoetingen plaatsvinden.

Onder de leden van het NSPS is een leden enquête gehouden. De invultermijn is inmiddels verstreken. De enquête is bijna 500 keer ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

De uitkomsten worden gebruikt voor de verdere voorbereiding en zullen tijdens de fokkersontmoetingen worden gepresenteerd.

Binnenkort zijn de locaties bekend en zullen dan snel op de website bekend worden gemaakt.

MijnNSPS

Goed Nieuws!

De eerste verbeteringen zijn doorgevoerd in het nieuwe MijnNSPS.
Ook met het oplossen van de foutjes die bij het overstappen van het systeem zijn ontstaan zijn we een heel eind.

Hieronder een opsomming van de dingen die er o.a. zijn gebeurd:

• Exporteren datalijst met exportknop (stallijst).
• Leesbaarheid overzichten verbeterd.
• Totale vernieuwing van de pedigree. De downloadfunctie is nog niet ontwikkeld. Lees verder