Spring naar inhoud

Algemeen - 2. page

LAR-vergadering afgelast

Het Hoofdbestuur heeft in overleg met het presidium van de LAR besloten dat de LAR-vergadering van 26 maart a.s. niet doorgaat.
De stamboekopnames zullen wel gewoon plaatsvinden.
Wij zullen de berichtgeving omtrent het coronavirus nauwgezet blijven volgen.

Kandidaat bestuursleden

De commissie Werving & Selectie, bestaande uit afgevaardigden namens de LAR en het HB, heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het vinden van kandidaten om te voorzien in de vacatures die momenteel in het HB bestaan. Met meerderde kandidaten zijn gesprekken gevoerd voor de verschillende vacante functies. Daaruit zijn vier personen geselecteerd die op de komende voorjaars ALV door het HB worden voorgedragen om te worden benoemd conform artikel 9 van de statuten.

De kandidaten zijn:

Mevrouw Jacoba Jensma te Hijum, voor de portefeuille PR, Redactie en Media

De heer Ton Burgers te Leur, voor de functie van voorzitter

De heer Remond Molenkamp te Neede, voor de portefeuille Keuringen, Begeleiding Juryleden en Paspoortconsulenten

De heer Dick Bos te Groenekan is bereid gevonden om voor een periode van maximaal één jaar, als ad interim, de functie van penningmeester op zich te nemen. Ook hij wordt door het HB voorgedragen om hiervoor te worden benoemd.

De commissie Werving & Selectie zal de komende tijd verder werken aan het vinden van kandidaten voor de functie van Penningmeester en Secretaris. Deze worden dan op een later tijdstip door het HB voorgedragen om te worden benoemd in een ALV.

 

Stamboekopnames 2020

De stamboekopname op 18 april in het Westerkwartier zal niet in Nieuw Roden plaatsvinden.

Deze is verplaatst naar de HJC Manege, Hoofdstraat 53 te Tolbert.