Spring naar inhoud

Algemeen - 2. page

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Nadat Dhr. M. Geven zijn functie als hengstenjurylid had neergelegd, was het Hoofdbestuur voornemens, qua invulling van de hengstenkeuringsjury, gebruik te maken van het reserve jurylid. Mocht een extra reserve nodig zijn dan was dit mogelijk conform artikel 2 van het keuringsreglement.  Daarin is opgenomen dat in bijzondere gevallen het hoofdbestuur een jurylid kan opstellen. Dit omdat het allemaal maar voor 1 jaar zou zijn (o.a. advies LAR) en zo hoefden er geen extra kosten gemaakt te worden voor een extra ALV.

Dhr. F. Geven heeft echter meer dan 50 handtekeningen verzameld om toch een nieuw hengstenjurylid te kiezen middels een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Het Hoofdbestuur heeft besloten dat deze zal plaatsvinden op 6 november a.s. bij van der Valk Hotels in Duiven. De aanvang is 19.30 uur. Verdere informatie en de definitieve agenda zullen nog volgen.

Deze agenda kan niet meer gepubliceerd worden in ons orgaan, volg dus onze website. Verder zullen er mails verstuurd worden om de leden te bereiken.

Wijziging locatie nakeuring a.s. vrijdag 11 oktober

Wij ontvingen vandaag bericht dat i.v.m. een sterfgeval de nakeuring a.s. vrijdag 11 oktober niet kan plaatsvinden bij Manege de Fruithof in Heteren.

Deze zal verplaatst worden naar Manege de Rijhal, Dorpsstraat 13, 6617 AB Bergharen.
De aanvangstijd blijft 9.00 uur.

Dekbonnen inleveren vóór 1 november a.s.

Graag herinneren wij de hengsteneigenaren en/of hengstenhuurders eraan dat de dekbonnen van 2019 vóór 1 november a.s. ingeleverd dienen te zijn.

Dit kan door middel van digitaal aanmelden in Mijn NSPS, of door het opsturen van de papieren dekbonnen naar het Stamboekkantoor in Steenderen.

Lees verder