Spring naar inhoud

Algemeen - 2. page

Jaarverslag kernteam juryleden

Het bestuur wil zich meer toeleggen op bestuurlijke zaken en minder op uitvoerende taken. Onder meer daarom wordt er sinds begin dit jaar gewerkt met een zgn. “kernteam” jury.
Dit team denkt mee op bepaalde onderwerpen m.b.t. keuringen en begeleiding van (aspirant-)juryleden en doet ook een aantal uitvoerende taken met betrekking tot deze onderwerpen.
Omdat er onder de stamboekleden blijkbaar wat vragen leven over het hoe en waarom van dit “kernteam”, is er een kort jaarverslag opgesteld over dit eerste jaar. Dat is onlangs al aan de juryleden en de LAR verstrekt.
Het leek ons goed dit via onze website ook met alle leden te delen.
jaarverslag kernteam juryleden NSPS

Stamboekkantoor

In verband met de coronamaatregelen en de drukte op het stamboekkantoor vragen we u om een afspraak te maken als u iets op het kantoor wilt regelen en niet zo langs te komen. Daarnaast vergt het door de drukte meer tijd om alle mails, vragen en dergelijke te beantwoorden en te verwerken. We vragen om uw begrip hiervoor.