Spring naar inhoud

LAR – leden advies raad

De LAR bestaat uit afgevaardigden van alle fokverenigingen.

Het presidium wordt gevormd door:
Dhr. Y. Muller, onafhankelijk voorzitter
Dhr. W. Spekhorst, vice-voorzitter
Dhr. J. Duteweert, secretaris
nspslar@outlook.com

Doelstelling: het vertegenwoordigen van de diverse fokverenigingen binnen het NSPS