Spring naar inhoud

LAR – leden advies raad

De LAR bestaat uit afgevaardigden van alle fokverenigingen.
Het presidium wordt gevormd door:
Dhr. B. Plender, onafhankelijk voorzitter
Dhr. Y. Muller, vice-voorzitter
Dhr. F. van Schie, secretaris
nspslar@outlook.com