Spring naar inhoud

Nederlands Shetland Pony Stamboek

De Shetland pony is afkomstig van de Shetland eilanden, tweehonderd kilometer ten noorden van Schotland, maar is intussen ook al ruim honderd jaar in Nederland aanwezig en heeft in ons land een grote opgang gemaakt. De Shetland pony behoort tot de kleinste paardenrassen; de maximum stokmaat is 1.07m. Het is ook één van de oudste paardenrassen. De fokkerij vindt plaats binnen de reglementen van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS), dat in 1937 is opgericht en daarmee ook het oudste ponystamboek in Nederland is.

De stokmaatindeling in Nederland van de Shetland pony is als volgt:

De minimaat pony met een stokmaat t/m 86 cm
De kleine maat pony met een stokmaat van 87 t/m 92 cm
De middenmaat pony met een stokmaat van 93 t/m 98 cm
De grote maat pony met een stokmaat van 99 t/m 107 cm

Shetlander-bouw

Sober
De Shetland pony is zeer sober. Hij staat nog dicht bij de natuur en onderscheidt zich van andere paarden- en ponyrassen door de zware winterbeharing. Hij kan zonder bezwaar het gehele jaar buiten blijven, als hij maar een droog beschut plekje ter beschikking heeft.

Veelzijdig
De Shetland pony is bijzonder veelzijdig. Oorspronkelijk is hij  in Nederland geïntroduceerd als de vervanger van de trekhond. In verhouding tot zijn lichaamsgewicht kan hij geweldige prestaties leveren en is, verhoudingsgewijs, het sterkste paardenras ter wereld. Maar ook als lastdier is de Shetland pony in staat zeer zware vrachten over grote afstanden te vervoeren. Nu het economisch gebruik op de achtergrond is gekomen, blijken het goede recreatiepony’s te zijn. Het aangespannen rijden neemt sterk toe, niet alleen recreatief, ook voor concoursrijden is grote belangstelling. En in de spectaculaire tak van het aangespannen rijden, de samengestelde wedstrijden, laat de Shetland pony zich ook terdege gelden. Als eerste rijpony voor kinderen is de Shetland pony bijzonder geschikt. Het zijn uitstekende speelkameraadjes en door hun geringe grootte wekken ze het vertrouwen van jonge kinderen eerder dan grotere pony’s. Er worden er ook dressuur -en springwedstrijden voor kinderen met Shetland pony’s georganiseerd.

Waar komen ze vandaan?
De Shetland pony komt van de gelijknamige eilanden ten noordoosten van Schotland. Het is er altijd koud en winderig en er groeit bijna niets eetbaars. Een ponyras dat zich onder dergelijke omstandigheden staande moet houden is taai, sober en sterk. Daarnaast moet het klein zijn, want er is immers maar weinig voedselaanbod! Voor een betere bescherming tegen regen, wind en kou, krijgt de Shetland pony in het winterseizoen een super dikke vacht. Ook staart en manen zijn om deze redenen weelderig.

 

highlands