Spring naar inhoud

Algemeen - 2. page

Opleiding aspirant juryleden

Het hoofdbestuur spreekt zijn bezorgdheid uit over de opleiding tot jurylid bij de Koepel Paarden Fokkerij Nederland, het is van een gehalte waar wij als Stamboek niet achter kunnen staan.

Helaas is gebleken dat de opleiding inhoudelijk niet aansluit bij wat wij van onze juryleden vragen. Er is weinig tot geen aandacht voor het jureren van een rasfokkerij en derhalve heeft uw bestuur gemeend de aspirant juryleden (mw. F. Vermaas, mw. S. Horenga en dhr. R. v.d. Crommenacker) terug te trekken voor deze opleiding en de opleiding intern verder te gaan verzorgen. Waar nodig, zal met andere stamboeken contact worden gezocht, om kennis, ervaring en opleidingsmogelijkheden te delen.

Het bestuur van het NSPS heeft een schriftelijke klacht ingediend bij de koepel over deze gang van zaken.

Overlijden Willy Waanders, stal Langelo

Wij ontvingen het droevige bericht dat na een lang en moedig gedragen ziekbed rustig is ingeslapen, op de leeftijd van 75 jaar, dhr. Willy Waanders, stal Langelo.

Op zondag 4 maart is er van 19.30 uur tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van Willy te nemen en de familie te condoleren in Uitvaartcentrum Startman aan de Werfheegde 27 te Haaksbergen.

Correspondentieadres: Familie Waanders, Werfheegde 27, 7481 JR  Haaksbergen

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Portefeuillehouder Sport & Recreatie

In samenwerking met de commissie Werving en Selectie (vanuit de LAR) is de heer Andries Boer bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie als portefeuillehouder Sport & Recreatie.

Het hoofdbestuur kijkt uit naar een prettige samenwerking met Andries en hoopt dat u als lid hem hierin zult steunen door een positieve stem uit te brengen tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering.

Foktechnische commissie

Dhr. Arend Klaassens heeft besloten om zijn functie als FTC lid neer te leggen.

Wij bedanken hem voor zijn medewerking en inzet gedurende de zitting in deze commissie.

Hengstenshow Assen 2 april 2018

Op 2 april a.s. (2e paasdag) zal in Assen wederom een hengstenshow voor shetlanders plaatsvinden.

Locatie: Manege Sunrise Stables, Baggelhuizen 2 te Assen

Aanvang: 14.00 uur.

De organisatie hoopt op veel deelname en publiek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link.

Aankondiging Hengstenshow Assen 2018