Spring naar inhoud

Nagezonden stukken LAR

Voor de LAR vergadering van 8 februari 2024 zijn er nog twee nagezonden stukken van het bestuur, hieronder een korte toelichting daarover van het bestuur:

Op de agenda van de LAR staan concept statuten en verschillende concept reglementen. De oorzaak is dat RVO per brief heeft aangegeven dat onze statuten en huishoudelijk reglement aanpassingen behoeven. Het gaat hierbij vooral om rechten van fokkers zijnde niet leden. Zie ook ons bericht op internet van 12 januari j.l. Bovendien is het verplicht een geschillen reglement te hebben. Ons huidig reglement van de Commissie van Beroep is onvoldoende en ook niet eenvoudig aan te passen. Vandaar dit nieuwe conceptreglement.

Het keuringsreglement en de reglementen voor gebruik zijn beter leesbaar gemaakt door de commissie Statuten en Reglementen. Deze worden ter beoordeling aangeboden en staan ook geagendeerd voor de komende ALV.

Het bestuur.

 

Bijlage 13 – Concept Geschillenreglement NSPS

Bijlage 14 – Concept Stamboekreglement