Spring naar inhoud

NSPS Buffet

Op 10 maart 2023 wordt het NSPS Buffet en Borrel georganiseerd voor de NSPS-leden en hun aanhang.

Het Buffet is bij De Nieuwe Heuvel te Lunteren.

U bent welkom vanaf 18:30 uur tot 24:00 uur en het buffet is geopend vanaf 19:00 uur.

Inschrijven is mogelijk tot 17 februari 2023 via: nspsbuffet@gmail.com

Prijs van het buffet: €30,- p.p. inclusief 5 consumptiebonnen.

Meer informatie: Laura: 06-28439186, Inge: 06-27363235, Kim: 06-37279444

Fokkersontmoetingen

Fokkersontmoeting
Afgelopen week zijn een aantal bestuursleden benaderd met vragen over de fokkersontmoetingen die binnenkort gepland staan. Blijkbaar heeft een bericht op facebook van Shetland Breeders voor wat onduidelijkheid gezorgd. Daarom dit bericht vanuit het HB, met enige aanvullende informatie.

Het bestuur van het NSPS heeft besloten komend voorjaar een aantal fokkersontmoetingen te houden. Onderwerp van discussie op die bijeenkomsten is: Hoe geeft het NSPS haar fokkerij- en selectiebeleid vorm? Zijn wij nog bij de tijd en wat kan er beter?
Tegen de achtergrond van het tweetal positief ervaren symposia dat ‘Shetland Breeders’ de afgelopen jaren heeft georganiseerd, heeft het bestuur deze club mensen gevraagd mee te denken in de opzet en de organisatie van de fokkersontmoetingen. Lees verder

Teken de petitie ‘Een eerlijk debat over omgang met paarden’

Laat je stem horen voor dialoog en tegen polarisatie. Spreek je uit! Hier kun je de petitie tekenen!

Wij paardeneigenaren en -liefhebbers houden van onze paarden, ze zijn onze passie en trots. Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. We hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als paardensector staan wij open voor debat en dialoog over de wijze waarop wij omgaan met paarden. Maar wel op basis van juiste informatie. Lees verder

Buitenlandse hengsten

Afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen geweest met bepaalde buitenlandse stamboeken die niet langer internationale dekbonnen wilden afgeven voor hengsten die daar goedgekeurd waren, maar in Nederland werden ingezet. Internationaal overleg tijdens de ISPC-vergadering afgelopen najaar heeft weinig opgeleverd. Het is blijkbaar een typisch Nederlands probleem, dat niet in andere landen speelt.

Lees verder

Fokkersontmoetingen: Leden enquête

Op 4, 7, 9 en 11 maart 2023 zullen er verspreid over het land fokkersontmoetingen plaatsvinden.

Onder de leden van het NSPS is een leden enquête gehouden. De invultermijn is inmiddels verstreken. De enquête is bijna 500 keer ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

De uitkomsten worden gebruikt voor de verdere voorbereiding en zullen tijdens de fokkersontmoetingen worden gepresenteerd.

Binnenkort zijn de locaties bekend en zullen dan snel op de website bekend worden gemaakt.