Spring naar inhoud

Agenda LAR 9 februari 2023

Onder het kopje Stamboek, Verslagen en agenda LAR kunt u de agenda en bijbehorende stukken vinden voor de aankomende LAR vergadering op 9 februari 2023

MijnNSPS

Goed Nieuws!

De eerste verbeteringen zijn doorgevoerd in het nieuwe MijnNSPS.
Ook met het oplossen van de foutjes die bij het overstappen van het systeem zijn ontstaan zijn we een heel eind.

Hieronder een opsomming van de dingen die er o.a. zijn gebeurd:

• Exporteren datalijst met exportknop (stallijst).
• Leesbaarheid overzichten verbeterd.
• Totale vernieuwing van de pedigree. De downloadfunctie is nog niet ontwikkeld. Lees verder

Ontbinding Shetland Pony Fokvereniging ’t Hart van Brabant

Middels dit schrijven willen wij een ieder op de hoogte brengen van de beëindiging van onze Shetland Pony Fokvereniging ‘t Hart van Brabant.

Mede door de daling van het aantal leden, de vacant gekomen bestuursfuncties van 2 leden en daarop geen verdere invulling te kunnen geven, hebben we tijdens de ALV besloten geen verdere toekomst te zien van onze vereniging.

Lees verder