Spring naar inhoud

I&R regeling

We kondigden het al aan in het januari nummer, maar het is bijna zo ver. Op 21 april gaat de verplichting I&R voor paarden en pony’s in. Wij nemen U mee langs de meest gestelde vragen.

1. Wat houdt het eigenlijk in?
Alle paarden en pony’s moeten in een database van de overheid gekoppeld worden aan een lokatiehouder op een zogeheten UBN (Uniek Bedrijfslokatie Nummer). De lokatiehouder is degene bij wie het paard gehouden wordt, dat hoeft dus niet de eigenaar te zijn. De database is te vinden op mijn.rvo.nl
Lees verder

Rhino-virus

De afgelopen tijd is het stamboekkantoor benaderd met vragen over het Rhino-virus in verband met de komende stamboekopnames.
Het bestuur heeft daarom, en mede naar aanleiding van de berichtgevingen in de pers, advies ingewonnen bij onder andere onze veterinair adviseur.

Uit deze adviezen is gebleken dat:
Lees verder

Kandidaat bestuursleden

Zoals eerder al aangegeven was de commissie Werving en Selectie nog op zoek naar een kandidaat voor de portefeuille PR. Daarnaast bent u via de website op de hoogte gebracht dat de heer Andries Boer in de voorjaars ALV aftredend is, waardoor er een vacature is ontstaan voor de portefeuille Gebruik. Tijdens de  ALV van september 2020 is de heer Dick Bos gekozen als penningmeester. Hij heeft daarbij aangegeven deze functie tijdelijk op zich te willen nemen en graag plaats te maken voor een goede opvolger wanneer deze zich aandient.
Lees verder

Overlijden Gerrit Groeneveld, stal de Zandkamp

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat dhr. Gerrit Groeneveld op 26 februari j.l. op 88-jarige leeftijd is overleden.
Het afscheid vindt plaats in kleine kring op donderdag 4 maart om 11.30 uur. U bent uitgenodigd om de afscheidsdienst thuis te volgen via de livestream.
Dit kan via deze link;  https://vimeo.com/event/739652/4258534da0

Correspondentieadres: Breedlersestraat 10, 6662 NP Elst

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.