Spring naar inhoud

Cataract en Sperma Commissie

Naar aanleiding van de ALV van 5 mei jl. is er besloten om voor de onderwerpen cataract en sperma commissies te vormen. Onderstaand vindt u de invulling van deze commissies.

Cataract commissie (in alfabetische volgorde)
Prof. dr. M.H. (Michael) Boevé
Drs. G. (Geurt) van den Brink
Drs. H.J.M. (Henk) Schutte (voorzitter)
Vanuit de Foktechnische Commissie/Hoofdbestuur:
Dhr. Piet Bonants
Mevr. Daniëlle v. Nuland

Sperma commissie (in alfabetische volgorde)
Drs. H.J.M. (Henk) Schutte
Drs. P.J. (Paul) de Vries dierenarts, Specialist Reproductie Paard n.p
Dhr. A.R. (Andries) Zandee (voorzitter)
Vanuit de Foktechnische commissie/Hoofdbestuur:
Dhr. Kees Hilhorst
Dhr. Arjan Lubbe
Mevr. Daniëlle v. Nuland

Hengstenmutaties 28 juni 2018

Mutaties hengsten selectielicentie

 

Antoine de Boullion, de kleine maat zwartbonte Stamboekhengst Cat. A met 1e premie, in 2017 definitief goedgekeurd, in eigendom van A.J.M. v.d. Riet te Oud Gastel, is voor het dekseizoen van 2018 verhuurd aan A.A. Willems te Bergharen.

Atent v. Wegdam, de minimaat vos Stamboekhengst Cat. A met 1e premie, in 2016 definitief goedgekeurd, in eigendom van A. Timmermans te Simonshaven, is voor het dekseizoen van 2018 verhuurd aan H. Vinke te Nunspeet.

Lees verder

Fokplan

Het Hoofdbestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat het fokplan dat door de leden is aangenomen tijdens de ALV van 5 mei jl., is goedgekeurd door de RVO.

Dit houdt in dat hengsten welke met ingang van de hengstenkeuring 2019 een selectie- dan wel een basis-licentie ontvangen, onder het op 5 mei jl aangenomen fokplan vallen.