Spring naar inhoud

Storing Mijn NSPS

Afgelopen week heeft u kunnen lezen op onze website dat er een verstoring is geweest op en van de servers bij Delta horse waardoor deze server nu onbereikbaar is geworden. Vanwege deze onbereikbare server moet er veel data gemigreerd worden, niet alleen voor ons maar ook voor andere stamboeken aangesloten bij Delta Horse.

Op dit moment komen er veel meldingen bij ons binnen met o.a.  inlogproblemen op Mijn NSPS of problemen bij het aanmelden voor de stamboekopnames. Ook mist soms data of een knop bij pony’s. Wees gerust, er is geen data verdwenen, dit zal in de loop van de week weer zichtbaar worden op Mijn NSPS. De inlogproblemen en aanmelden voor de stamboekboekopname zal met voorrang opgelost worden.

Wat betreft het aanmelden voor een stamboekopname, probeer dit in de loop van de week nog eens en mocht dit echt spoed hebben dan adviseren wij contact op te nemen met de secretaris van de fokvereniging die de betreffende stamboekopname organiseert.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en hopen dat de problemen eind van de week zijn opgelost.

Nakeuring Premiehengstenkeuring 2023

Op dinsdag 28 februari zal om 17.30 uur in Lunteren de nakeuring  worden gehouden voor de hengsten die niet konden verschijnen in januari op de HK.
In onderstaand schema ziet u welke hengsten daar worden verwacht.

Nakeuring hk jan 2023

Kandidaat HB-lid Fokkerij

Sinds begin dit jaar was er een vacature voor een lid van het hoofdbestuur met de portefeuille Fokkerij. De commissie Werving & Selectie heeft de afgelopen weken met een aantal kandidaten gesproken.

Zij adviseert het hoofdbestuur de heer B. Plender te Elsloo kandidaat te stellen voor deze functie.
Het hoofdbestuur heeft dit advies overgenomen en zal de heer Plender tijdens de komende ALV in april voordragen als kandidaat HB-lid Fokkerij.

We stellen het bijzonder op prijs dat hij bereid is deze functie op zich te nemen en zien uit naar een fijne samenwerking in het bestuur.

Locaties en aanmelden Fokkersontmoetingen

Aanmelden

Om een inschatting te kunnen maken hoeveel bezoekers er per locatie verwacht kunnen worden is het verzoek om via deze link aan te melden:

https://www.survio.com/survey/d/H9S4U5T6P4G8Q5H9R

Locaties

De Fokkersontmoetingen zullen plaatsvinden op de volgende locaties:

4 maart 2023 – Aanvang 14.00 uur

Hengstenhouderij “De IJzeren Man” B.V., IJzerenmanweg 4 te 6006 TA Weert

Lees verder