Spring naar inhoud

Najaars ALV

Het hoofdbestuur van het NSPS heeft besloten dit najaar geen ALV meer te houden. De Coronamaatregelen van de overheid beperken de mogelijkheden hiervoor in ernstige mate.
Bovendien zijn er, behoudens de financiƫle stukken, in de huidige situatie geen dringende zaken waarvoor een vergadering uitgeschreven zou moeten worden.

Wij vinden het wel belangrijk om de leden te informeren over de concept-begroting 2021 en de concept-tarievenlijst 2021. Een samenvatting van deze stukken wordt gepubliceerd in De Shetland Pony van de maand oktober. Deze zijn tevens naar de LAR gestuurd.

Wij hebben aan (het presidium van) de LAR een reactie op de tarievenlijst en begroting gevraagd. Tevens is gevraagd naar een advies hoe om te gaan met het negatieve saldo van de begroting.

Binnenkort wordt bekeken of het (na mogelijk toekomstige versoepeling van de Coronamaatregelen) zinvol is alsnog een ALV uit te schrijven, dan wel deze samen te voegen met de reguliere voorjaars ALV.

Overigens is voor belangstellenden de complete begroting voor 2021 op te vragen via het stamboekkantoor.