Spring naar inhoud

juryleden voor de hengstenkeuringen

Afgelopen jaar zijn er door diverse omstandigheden op het laatste moment een aantal wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van de beide juryteams voor de hengstenkeuring en de herkeuring.  Ook had de voorzitter van de hengstenkeuring het einde van zijn termijn bereikt.
Hierdoor zijn er dit jaar in totaal vijf vacatures in de beide juryteams.

Het vorige bestuur had gehoopt met een nieuw systeem van verkiezing/toewijzing hierin te voorzien. Dit voorstel is echter niet in de ALV ter stemming gebracht en derhalve ook niet aangenomen. Daarom blijft het bestaande systeem van kracht. Dat vraagt om twee kandidaten per vacature. Het huidige bestuur ziet een kandidaatstelling van 10 nieuwe juryleden voor de beide teams nu niet als praktisch haalbaar.

Omdat (mede door de coronamaatregelen) de ALV niet doorgaat en vanwege het korte tijdsbestek van voorbereiding tot aan de hengstenkeuringen, heeft het bestuur besloten de juryleden voor dit jaar aan te wijzen. Dat kan op basis van artikel 2 van het keuringsreglement. Daarin staat: “In bijzondere gevallen heeft het hoofdbestuur de bevoegdheid van deze bepaling af te wijken door het opstellen van niet door de ALV gekozen juryleden.”  We realiseren ons dat er vorig jaar commotie ontstaan is na gebruikmaking van hetzelfde artikel door het toenmalige bestuur. De huidige lastige situatie maakt echter dat wij dit jaar toch dit besluit hebben moeten nemen. Wij rekenen op uw begrip.

Wij hebben de juryleden van vorig jaar benaderd met de vraag of ze voor komend jaar nogmaals hun taak willen uitvoeren. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat ze daar zonder uitzondering in het belang van onze vereniging aan willen meewerken. Dat houdt in dat de juryteams er nu als volgt uitzien:

Juryteam hengstenkeuring:

  • L. Alderkamp (voorzitter)
  • J. vd Griend
  • A. Groeneveld

Juryteam herkeuring:

  • A. van Boxtel (voorzitter)
  • W. Lazeroms
  • A. Dijkstra

Wij hebben besloten als reservelid voor de beide teams een inspecteur te vragen die al ervaring heeft als hengstenjurylid. De heer G.J. Jaspersen heeft toegezegd voor één jaar deze functie op zich te willen nemen voor de hengstenkeuring. Mevrouw S. Scheiberlich heeft toegezegd dit jaar reservelid voor de herkeuringsjury te zijn.

Wij zijn ervan overtuigd op deze wijze een goede en praktische invulling van de juryteams te hebben gerealiseerd, die ook nog eens op een groot draagvlak bij de leden kan rekenen. Daarbij doet het ons erg goed te hebben ervaren dat deze juryleden zich allen graag willen inzetten om samen met de organisatiecommissie HK een zo goed mogelijk verloop te geven aan de hengstenkeuringen in de huidige moeilijke omstandigheden.