Spring naar inhoud

Gevolg verkiezingen ALV 29 april jl.

De afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze stamboekvereniging te Duiven was in veel opzichten een constructieve bijeenkomst.

Na goed voorbereidend werk werden enkele reglementswijzigingen aangenomen, er zijn ideeën uitgewisseld met betrekking tot de financiën van onze vereniging en de leden werden uitgebreid geïnformeerd over onder meer lineaire score en een aantal lopende zaken vanuit het bestuur. Ook werden de jaarlijkse aanvullingen op de hengstenjuryteams gekozen en zijn de meeste juryleden ook weer voor hun termijn gekozen.
In twee gevallen is dat niet gebeurd, en dat betreuren wij als bestuur ten zeerste. Dit staat nu niet op zichzelf. Zo is het de afgelopen jaren al vaker voorgekomen dat hengsten-juryleden of andere vrijwilligers niet werden gekozen of slechts een geringe meerderheid haalden.
Democratie is een groot goed, niet alleen in onze westerse maatschappij en in Nederland, maar ook in onze stamboekvereniging. Als echter een aantal van onze leden dat op de ALV aanwezig is een ervaren, betrouwbaar, onafhankelijk en goed functionerend (hengsten)jurylid/inspecteur zomaar wegstemt, geeft dat te denken.
Het bestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek hecht eraan met deze verklaring haar steun uit te spreken voor de personen die niet gekozen zijn en in het bijzonder voor mevrouw Scheiberlich die zich gedurende vele jaren op een serieuze en inhoudelijke wijze op veel gebieden belangeloos heeft ingezet voor onze vereniging.
Het wegstemmen tijdens de ALV’s van kandidaten die zich willen inzetten voor onze vereniging maakt dat het steeds lastiger wordt om posities in te vullen en nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Als wij als leden ervan overtuigd zijn dat dit een gepaste wijze is hoe met onze vrijwilligers om te gaan, dan vraagt het bestuur zich af in hoeverre onze vereniging en een goed functioneren daarvan nog toekomst heeft.
De afgelopen drie weken hebben wij meerdere keren over bovenstaande vergaderd en zijn gesprekken met betrokkenen gevoerd. Daaruit is gebleken dat er onder grote aantallen van onze leden, ook zij die niet de ALV bezoeken, grote afschuw heerst over wat er gebeurd is. Wij werken aan voorstellen om deze wijze van beschadigen van onze vrijwilligers in de toekomst te voorkomen. Wij hopen die de komende tijd via de LAR en een volgende ALV te kunnen presenteren.

Het bestuur