Spring naar inhoud

Veulenregistratie

Nu het veulenseizoen volop gaande is wijzen wij u graag nog even op het volgende:

Volgens artikel 3.2 van het stamboekreglement meldt u uiterlijk 14 dagen na de geboorte het veulen aan bij het stamboekkantoor.

Uw Paarden Paspoort Consulent (PPC’er) krijgt via het stamboek de gegevens van het geboren veulen door. U kunt zelf een afspraak met de PPC’er maken of de PPC’er neemt het initiatief voor het maken van een afspraak. Binnen vijf maanden na de geboorte moet het veulen worden gecontroleerd door de PPC’er en worden voorzien van een chip.
Zie ook:

Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de rayonindelingen. Zo zijn de rayons van de heren Boots, Hofman en Vonck overgenomen door de vorig jaar opgeleide PPC’ers. Daarnaast zal het rayon van wijlen Wim Bekkers ook opnieuw worden ingedeeld.
Voor de actuele rayonindeling en contactgegevens van de PPC’ers zie: