Spring naar inhoud

Voortgang fokkersontmoetingen

In maart zijn een viertal fokkersontmoetingen gehouden met als centrale vraag: Hoe geeft het NSPS haar fokkerij- en selectiebeleid vorm? Zijn wij nog bij de tijd en wat kan er beter?

Het bestuur had tegen de achtergrond van het tweetal positief ervaren symposia dat ‘Shetland Breeders’ de afgelopen jaren heeft georganiseerd, deze club mensen gevraagd mee te denken in de opzet en de organisatie van de fokkersontmoetingen.
‘Shetland Breeders’ heeft daarop een bredere commissie samengesteld om deze bijeenkomsten te organiseren en de uitkomsten te bundelen tot een advies aan het HB hoe zij verder kan gaan met de resultaten van deze brede discussie.
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen in de laatste ALV hebben Stephanie Scheiberlich, Ton Burgers en Jorgen van der Holst besloten zich niet langer in te zetten voor de afwikkeling van de fokkersbijeenkomsten. De andere acht leden van de organisatiecommissie gaan wel door zullen binnenkort hun bevindingen aan het HB presenteren.