Spring naar inhoud

Algemene Ledenvergadering digitaal

Het hoofdbestuur heeft besloten de voorjaars algemene leden vergadering als een digitale vergadering te houden op zaterdag 29 mei a.s. vanaf 10.30 uur.

Omdat het nog wel even kan duren voordat we weer met veel leden bijeen mogen komen in een vergaderzaal is voor deze optie gekozen zodat er met een aantal zaken doorgewerkt kan worden en er niet nog verdere vertraging optreedt.


We hebben een bedrijf gevonden dat ons kan begeleiden bij de vergadering en zorgdraagt dat er o.a. anoniem gestemd kan worden.
Leden van ons stamboek kunnen zich tot en met dinsdag 25 mei a.s. aanmelden om aan deze online vergadering deel te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@shetlandponystamboek.nl met uw:

  • Lidnummer
  • Naam
  • mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen
  • mobiel telefoonnummer waarop een sms-code kan worden ontvangen.

Vrijdag 28 mei ontvangt u dan de uitnodiging/link voor de vergadering via dit bedrijf, Online-ALV, met de inloggegevens.

Op zaterdagochtend 29 mei kunt u dan inloggen op uw computer, laptop of tablet. Als u dat doet, ontvangt u een sms-code op uw telefoon die u moet invoeren op uw scherm. Pas dan krijgt u toegang tot de vergadering en de mogelijkheid om deel te nemen aan de stemmingen. Bij meerdere leden uit één huisgezin, moet u dus allemaal een eigen telefoonnummer en een eigen mailadres doorgeven bij aanmelding.

Heeft u vragen voor het bestuur dan kunt u die voorafgaand aan de vergadering alvast doorgeven via de mail van de kantoormanager k.tendam@shetlandponystamboek.nl zodat het bestuur die mee kan nemen in de vergadering. Dit is mogelijk tot en met donderdagavond. Ook is er de mogelijkheid om tijdens de vergadering via een chat vragen te stellen.