Spring naar inhoud

Werving nieuwe bestuursleden

De commissie werving en selectie is bezig met het zoeken van nieuwe mensen voor een functie in het hoofdbestuur.

Het betreft de volgende vacatures: Voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouder keuringen, begeleiding jury en paspoortconsulenten en een portefeuillehouder PR, redactie en media.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij de commissie W. en S. via het stamboekkantoor.