Spring naar inhoud

Mededeling hoofdbestuur

Beste leden,

Tijdens de voorjaarsvergadering ben ik verkiesbaar, want dan zit mijn eerste termijn erop.

Ik heb besloten om mij niet weer als HB-lid beschikbaar te stellen voor een volgende periode. De afgelopen periode binnen het HB was een bewogen tijd, vooral met een beperkt aantal bestuursleden om de zaak voor de leden aan de draai te houden.

De werving en selectie commissie zal dan ook weer op zoek gaan naar een nieuwe portefeuillehouder voor de portefeuille Sport en Recreatie.

Andries Boer

Stamboekkantoor gesloten

In verband met de lockdown-maatregelen zal het stamboekkantoor al vanaf morgen, donderdag 17 december gesloten zijn. Daarna volgt de kerstvakantie.
Vanaf maandag 4 januari zullen we weer aanwezig en telefonisch bereikbaar zijn. Voor dringende zaken kunt u ons per email bereiken.