Spring naar inhoud

Kandidaat bestuursleden

De commissie Werving & Selectie, bestaande uit afgevaardigden namens de LAR en het HB, heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het vinden van kandidaten om te voorzien in de vacatures die momenteel in het HB bestaan. Met meerderde kandidaten zijn gesprekken gevoerd voor de verschillende vacante functies. Daaruit zijn vier personen geselecteerd die op de komende voorjaars ALV door het HB worden voorgedragen om te worden benoemd conform artikel 9 van de statuten.

De kandidaten zijn:

Mevrouw Jacoba Jensma te Hijum, voor de portefeuille PR, Redactie en Media

De heer Ton Burgers te Leur, voor de functie van voorzitter

De heer Remond Molenkamp te Neede, voor de portefeuille Keuringen, Begeleiding Juryleden en Paspoortconsulenten

De heer Dick Bos te Groenekan is bereid gevonden om voor een periode van maximaal één jaar, als ad interim, de functie van penningmeester op zich te nemen. Ook hij wordt door het HB voorgedragen om hiervoor te worden benoemd.

De commissie Werving & Selectie zal de komende tijd verder werken aan het vinden van kandidaten voor de functie van Penningmeester en Secretaris. Deze worden dan op een later tijdstip door het HB voorgedragen om te worden benoemd in een ALV.