Spring naar inhoud

Gevolgen uitstel corona-jaar voor hengsten in fokplan

Besluit 2020

In 2020 is door het bestuur van het NSPS besloten dat de verplichtingen van hengsten in een fokplan integraal 1 jaar worden doorgeschoven. Omdat er uiteraard wel nakomelingen zijn, moeten de percentages te tonen nakomelingen opnieuw bepaald worden voor het keuringsjaar 2021. Alle eigenaren van hengsten in een fokplan hebben een brief ontvangen waarin staat aangegeven wat de verplichtingen voor 2021 zijn.

Besluit 2021

In 2021 wordt geen nieuw corona-uitstel meer verleend. Het bestuur heeft dit besloten, gehoord hebbende de foktechnische commissie, om verdere vertraging in de fokkerij en voor hengsteneigenaren te voorkomen.  Uitgangspunt is dat de noodzakelijke aantallen getoond worden op de te houden premiekeuringen of, indien die niet gehouden kunnen worden,  op coronakeuringen. Mocht vanwege overheidsmaatregelen dit niet mogelijk zijn dan zal het NSPS de mogelijkheid bieden de afstammelingen bij de eigenaar van de hengst te beoordelen.

Verwerking gevolgen in 2020 genomen besluit

Voor hengsten goedgekeurd op de HK van januari 2019 (K-jaargang) geldt:

 • Indien deze hengsten veulens op de keuringen 2020 hebben getoond tellen deze mee in de aantallen en voor de index.
 • Om te kunnen bepalen hoeveel enters er dit jaar (2021) getoond moeten worden, wordt van het aantal geboren merrieveulens in 2020 het minimaal aantal te tonen merrieveulens berekend en afgerond naar boven.
 • Van dat laatste aantal wordt vervolgens 50% genomen en wederom afgerond naar boven, waarmee het aantal te tonen vast wordt gesteld.

Voor hengsten  goedgekeurd op de HK van januari 2018 of eerder en uw hengst zit nog in de eerste fase geldt:

 • De in 2020 van deze hengsten op de keuringen getoonde nakomelingen tellen mee voor de aantallen en de index.
 • Deze hengsten krijgen een extra jaar om de eerste fase af te ronden (7 jaar in plaats van 6 jaar).
 • Indien niet aan de gemiddelde procentuele eis is voldaan, vervalt de procentuele data van 2020 en dienen in 2021 aantallen nakomelingen worden getoond op basis van de doorberekening van de procentuele eis.
 • Voor hengsten uit deze groep die voldaan hebben aan regel 7 van het fokplan hoeft niet meer te voldoen aan de procentuele eisen. Voor hengsten die in twee jaargangen 15 veulens hebben laten zien met een premiebeeld van minimaal 65%. In het tweede jaar zijn er dan ook al enters getoond, waarbij aan de procentuele eis van 60% van de getoonde merrieveulens uit het eerste jaar moet zijn voldaan. Deze hengsten worden vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen enters en twenters.

Voor hengsten  in de 2de fase (fokplan vanaf HK 2012) geldt:

 • Hengsten die tijdens HK 2021 al in de tweede fase zaten
  Deze hengsten krijgen een extra jaar om de tweede fase af te ronden (6 jaar in plaats van 5 jaar)
 • Hengsten die vanaf HK 2021 in de tweede fase zitten
  Voor deze hengsten is er geen verandering t.o.v. de standaard termijnen. Zij hebben dus 5 jaar om de tweede fase af te ronden.

Let op: in alle gevallen BLIJFT daarnaast gelden dat aan de eisen van de absolute aantallen en de hoogte van de index moet worden voldaan alvorens men kan doorstromen van fase 1 naar fase 2 of van fase 2 naar definitieve goedkeuring!