Spring naar inhoud

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 29 mei j.l. is de voorjaars ALV gehouden, voor het eerst digitaal.
Deze vergadering is vlot verlopen, het voorstel m.b.t. het juryteam hengstenkeuring is aangenomen.
En alle mensen die gekozen of herbenoemd konden worden zijn dat met een ruime meerderheid van stemmen.
Het volledige verslag van de vergadering zal t.z.t. op deze website gepubliceerd worden.