Spring naar inhoud

Commissie Werving & Selectie

De Commissie Werving & Selectie heeft mevrouw Jacoba Jensma voorgedragen voor de functie van secretaris in het bestuur van ons stamboek. Dit is gedaan in overleg met mevrouw Jensma zelf en de overige bestuursleden.

Op de laatste algemene ledenvergadering is mevrouw Jensma door u gekozen als bestuurslid voor de portefeuille PR, redactie en media. Gezien de specifieke taken voor de functie van secretaris (o.a. eindverantwoordelijkheid voor het stamboekkantoor) en de aanwezige kennis en ervaring bij mevrouw Jensma is zij gevraagd te switchen van functie. Zij heeft daarin toegestemd. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee de belangrijke functie van secretaris in het bestuur van ons stamboek op een prima wijze kunnen invullen. Op de eerstkomende ALV zal het bestuur mevrouw Jensma voor deze functie verkiesbaar stellen.

De commissie Werving & Selectie gaat actief verder zoeken naar invulling voor de bestuursfunctie PR, redactie en media. Tevens wordt uitgekeken naar een nieuwe penningmeester, omdat de heer Dick Bos bij zijn kandidaatstelling al aangegeven heeft deze functie slechts tijdelijk te willen invullen.