Spring naar inhoud

Tijdsindeling eerste bezichtiging NSPS hengstenkeuring 2021

In een apart document vind u de tijdsindeling voor de eerste bezichtiging van de nieuwe jaargang op donderdag 10 en vrijdag 11 december 2020. Bij deze tijdsindeling horen een aantal gedragsregels waar een ieder zich aan moet houden om in deze bijzondere omstandigheden de keuring toch doorgang te kunnen laten vinden.

  • We vragen de begeleiders van de hengsten om vooraf een lijst met namen van de personen die bij hun groep hengsten hoort in te leveren bij het stamboekkantoor. Daarbij hanteren we een maximum van 1,5 persoon per hengst. Dit aantal wordt afgerond naar boven tot een geheel getal. (Heeft u als begeleider bijvoorbeeld 5 hengsten mee, dan mag u maximaal 5*1,5 = 7,5 wordt afgerond op 8 personen mee nemen in de manege)
  • De begeleiders geven voor 1 december 2020 per email aan het stamboekkantoor door welke personen met de aan hun toegewezen hengsten naar de eerste bezichtiging komen.
  • Als u als eigenaar van een hengst deze zelf (met een begeleider) voorbrengt, ontvangt u vooraf een armbandje dat toegang geeft tot de manege. Als u echter uw hengst bij een externe begeleider/voorbrenger heeft ondergebracht, krijgt u als eigenaar géén toestemming om als ‘publiek’ naar de manege te komen. U krijgt dan ook geen armbandje voor de toegang.
  • Toegang tot de manege voor de aangemelde personen is maximaal één uur voorafgaand aan de genoemde aanvang van de veterinaire inspectie van de voor hen betreffende hengsten. Manege wordt om 06.00 uur geopend.
  • Uiterlijk een half uur na afloop van de eerste bezichtiging van voor hen betreffende hengsten verlaten de aangemelde personen de manege.
  • Toegang tot de manege is alleen mogelijk met het juiste toegangsbandje. Dit wordt aan de begeleiders toegezonden en u wordt gevraagd u te registreren bij binnenkomst van de manege.
  • Tijdens de veterinaire inspectie wordt het voor begeleiders van de hengsten verplicht een mondkapje te dragen. U dient hiervoor zelf te zorgen.
  • Begeleiders van hengsten die worden terugverwacht in de tweede bezichtiging ontvangen direct na afloop van de eerste bezichtiging toegangsbandjes voor zaterdag 12 december. Ook dan geldt maximaal één uur tevoren in de manege aanwezig en uiterlijk een half uur na afloop van de derde bezichtiging weer de manege verlaten.
  • De hengsten die uitgenodigd worden voor de tweede bezichtiging verwachten we op zaterdag 12 december in groepen per maat terug. Ook hier geldt dezelfde beperking ten aanzien van publiek, eigenaren en begeleiders. Omdat de hengsten in december nog niet de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt, is het niet mogelijk ze dan te primeren.

De nieuwe jaargang komt, in tegenstelling tot andere jaren, niet terug in januari. Ook dat heeft weer alles met de Corona-maatregelen van de overheid, en de beperking van het aantal mensen in de manege, te maken. Er is een idee geopperd om, als de Coronamaatregelen dan versoepeld zijn, ergens in het voorjaar een show (met publiek) te houden van de nieuwe jaargang, zodat u ze allemaal in levende lijve kunt aanschouwen. Wellicht kan dan ook geprimeerd worden en tevens om de titel beste driejarige gestreden. We bekijken de mogelijkheden hiervoor.

Bestuur en organisatie hengstenkeuringen van het NSPS zijn zich er terdege van bewust dat niet iedereen vrij aanwezig kan zijn bij de hengstenkeuring en dat ook de begeleiders en eigenaren van hengsten keuzes moeten maken. Om hierin tegemoet te komen wordt alles in het werk gesteld om een goede livestream te verzorgen zodat iedereen thuis de hengstenkeuring op de voet kan volgen.

Tijdsindeling website eerste bezichtiging