Spring naar inhoud

Bedankt!

Beste leden,

Een aantal weken geleden heeft u een enquête via de mail ontvangen vanuit het stamboek of gezien op de website. Deze enquête was voor mijn stage onderzoek voor het NSPS naar de verschillende communicatiemiddelen die het stamboek voor haar leden heeft.

Afgelopen 21 februari 2022 is de enquête gesloten met een hoog aantal ontvangen antwoorden, namelijk 525. Gemiddeld genomen ligt het antwoordpercentage voor enquêtes tussen de 7 tot 10 procent. Voor deze enquête hebben we bijna een antwoordpercentage van 30%, dit is dus heel goed. Hiervoor wil ik u hartelijk bedanken. De bevindingen van dit onderzoek zullen met jullie gedeeld worden wanneer mijn stage afgerond is.

Nogmaals bedankt voor uw hulp door middel van het invullen van de enquête.

Met vriendelijke groet,

Sandra Knepper

Stagiaire Nederlands Shetland Pony Stamboek