Spring naar inhoud

Andere locatie voor Premiekeuring Drenthe Noord

Het  bestuur van fokvereniging Drenthe Noord kreeg half juni de toezegging van Manege “Rosworld” dat op 8 augustus a.s. de premiekeuring doorgang kon vinden. Helaas kwam op 9 juli j.l. het bericht dat deze manege failliet is verklaard. Er is naarstig op zoek gegaan naar een alternatief, wat niet gemakkelijk bleek te zijn. Of de overige maneges binnen het fokgebied waren bezet, niet toereikend of waren de kosten te hoog.

Na alles in overweging te hebben genomen is besloten om onze premiekeuring te laten plaatsvinden op het terrein aan de Oostwaterweg in Donderen.

De deelnemers, juryleden- en medewerkers zullen per email/telefoon hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de

secretaris Mw. H. Hogenbirk. Email: joepie2@home.nl of tel.: 0592-345646.

 

Namens alle bestuursleden van de Fokvereniging Drenthe Noord.