Spring naar inhoud

Portefeuillehouder Fokkerij legt functie met onmiddellijke ingang neer

 Dhr. Jos Hermsen, portefeuillehouder Fokkerij en vice-voorzitter, heeft in verband met verschil van inzicht in het te voeren beleid ten aanzien van de fokkerij, met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd.

Het HB betreurt maar respecteert het besluit van dhr. Jos Hermsen en bedankt hem voor zijn inzet voor het NSPS de afgelopen jaren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Schema stamboekopnames 2017

In onderstaande links kunt het schema vinden voor de stamboekopnames 2017 samen met een overzicht van stamboekopnames waar u uw pony digitaal kunt aanmelden.

Let op: dit schema is een aangepaste versie. Nadat het blad naar de drukker is gegaan zijn er nog wat wijzigingen gekomen op het schema. Dit is dus meer recente versie dan wat in het komende blad gepubliceerd wordt.

De eindtijd van s-opname Mariënheem is niet 13.00 uur maar 12.30 uur.

De locatie s-opname Midden-Beemster wordt een locatie in Rijsenhout: Stal van de Valkenhof, Aalsmeerderweg 861, 1435EP Rijsenhout. (Poort ‘Bak’ is de toegangspoort)

De locatie van s-opname Vierpolders wordt Rockanje. Adres: P. Schoordijk, Pancrasgorsedijk 1a, 3235KT Rockanje

S-opname tijdstippen en locaties 2017

S-opnames digitale aanmelding

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Informatieavond over droes 13 februari

Vanuit het NSIJP (Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden) wordt een informatieavond georganiseerd over de infectieziekte droes, wat is droes eigenlijk, hoe gevaarlijk is het en wat kunnen wij als ponyeigenaren er aan doen?  Drs. Linda van den Wolleberg van de GD uit Deventer zal een presentatie komen geven. Linda is inmiddels al weer enige jaren werkzaam op de D-afdeling paard als internist. Voor die tijd heeft zij gewerkt als paardendierenarts in de kliniek in Bodegraven met als specialisme Inwendige Ziekten paard. Bij de GD staat zij aan de basis van de mogelijkheden qua testen, onderzoeken en informatievoorziening over deze ziekte.

Voor het bezoeken van deze informatieavond wordt voor niet-leden van het NSIJP een bijdrage gevraagd van €5,-. In verband met de inschatting van het aantal bezoekers graag aanmelden via mailto:info@nsijp.nl

De presentatie zal gehouden worden op 13 februari  bij het KNHS centrum, De Beek 125, 3852PL Ermelo van 19.30-22.00 uur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Agenda fokkersavonden NSPS

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van fokkersavonden van het NSPS op de volgende data en locaties. Aanvang alle avonden 19.30 uur.

  • 16 februari 2017, in een zaal van de Baander, Hoofdstraat 23, 7751 GA Dalen.
  • 23 februari 2017, in een zaal van Van der Valk, Impuls 2, 6921 RK Duiven.
  • 2 maart 2017, in een zaal van ’t Pelgrimshuis, St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt-Venray.

Agenda

  1. Welkom
  2. Premiekeuringen
  3. Fokplan
  4. Hoe krijgen we bloedspreiding?
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+