Spring naar inhoud

Aandachtspunten stamboekopname

A.s. zaterdag beginnen de stamboekopnames, aanmeldingen verlopen via de secretarissen van de fokverenigingen.

Als u met uw pony deelneemt denkt u er dan aan dat u het BVI en het paspoort van de pony meeneemt. Beiden moeten aanwezig zijn anders kan een pony niet voor opname worden aangeboden.

U kunt ter plaatse contact betalen, tarief is €34,-. U kunt ook een factuur via het stamboekkantoor krijgen maar dan betaalt u ook via deze weg (incasso of bank) en dus niet contant.


 

Jalapeño Pepperboy of Duke Stable

Op de afgelopen hengstenkeuring is Jalapeño Pepperboy of Duke Stable onder voorbehoud van een second opinion oogonderzoek in de veterinaire kliniek te Utrecht goedgekeurd.

Het oogonderzoek in Utrecht heeft tot de volgende conclusie geleidt: Jalapeño Pepperboy of Duke Stable voldoet niet aan het veterinaire protocol in bijlage I van het stamboekreglement. De hengst wordt daarom in categorie C geplaatst en ontvangt geen selectielicentie. Ook de behaalde premie vervalt.

Opleiding aspirant juryleden

Het hoofdbestuur spreekt zijn bezorgdheid uit over de opleiding tot jurylid bij de Koepel Paarden Fokkerij Nederland, het is van een gehalte waar wij als Stamboek niet achter kunnen staan.

Helaas is gebleken dat de opleiding inhoudelijk niet aansluit bij wat wij van onze juryleden vragen. Er is weinig tot geen aandacht voor het jureren van een rasfokkerij en derhalve heeft uw bestuur gemeend de aspirant juryleden (mw. F. Vermaas, mw. S. Horenga en dhr. R. v.d. Crommenacker) terug te trekken voor deze opleiding en de opleiding intern verder te gaan verzorgen. Waar nodig, zal met andere stamboeken contact worden gezocht, om kennis, ervaring en opleidingsmogelijkheden te delen.

Het bestuur van het NSPS heeft een schriftelijke klacht ingediend bij de koepel over deze gang van zaken.