Spring naar inhoud

Verloop fokplannen

Het opschuiven van het fokplan met 1 jaar door toedoen van het Coronavirus is nader bekeken door de FTC. Daar is de volgende conclusie uit voortgekomen:

Hengsten fokplan 2005:
(Hengsten krijgen alleen verlenging voor de fase waar ze zich nu in bevinden).

1e fase:

Effectief betreft dit de hengsten goedgekeurd HK 2015 t/m 2018. De eerste fase voor deze hengsten wordt hiermee verlengd van zes naar zeven jaar. De verwachting is dat veel hengsten dit jaar toch zullen voldoen aan de eisen qua aantallen en percentages. In november zal nader bekeken worden in hoeverre er eventueel verdere verlenging nodig is.

2e fase:

Deze krijgen dus 1 jaar verlenging om te voldoen aan de eisen van de tweede fase. Periode wordt verlengd van vijf naar zes jaar. Als voorbeeld hierbij geldt dat hengsten die afgelopen HK2020 zijn doorgestroomd naar de tweede fase deze afgerond moeten hebben voor HK2025, dit schuift dus nu op naar HK2026.

 Hengsten fokplan 2018:

De eerste veulens van de K-jaargang, goedkeuring 2019, worden in 2020 geboren. Voor dit keuringsseizoen zullen de veulens die worden aangeboden voor primering, meetellen voor de index en de aantallen, de procentuele eis zal voor keuringsseizoen 2020 vervallen. In dit fokplan geldt immers geen tijdslimiet.

En nogmaals: Niemand is verplicht om naar de keuring te gaan dit jaar.