Spring naar inhoud

Shetlandpony’s en meststoffen beleid

Door het bestuur is een verzoek gedaan bij het ministerie om de diernormentabel D van de uitvoeringsregeling meststoffenwet uit te breiden met een categorie voor kleine pony’s.

Op dit moment worden Shetlandpony’s ingedeeld in de categorie pony’s tot 156 cm. Daar hangt ook een hogere norm aan voor mestafgifte. In het verleden bevatte de tabel een categorie paardachtigen tot 250 kg waarmee we gunstiger uitkwamen met betrekking tot de norm van mestafgifte.
Het Ministerie heeft onze vraag grondig beoordeeld en is tot de conclusie gekomen om de tabel niet uit te breiden.
Wel geeft het ministerie aan dat via vrije bewijsleer een partij kan aantonen dat hun pony’s een lager forfait hebben. Hiervoor zou het rapport van Bikker et. al uit 2019 als onderbouwing kunnen dienen.
Mocht u over de brief van het ministerie willen beschikken dan is die digitaal beschikbaar bij ons stamboekkantoor.

oktober 2023
Het bestuur.