Spring naar inhoud

Positieve uitslag in rechtszaak SPA inzake de erkenning van het NSPS

Heden ontving het hoofdbestuur van ons stamboek het bericht dat er een uitspraak is gedaan in de zaak die door het “SPA” (Registratie Shetland Pony Stamboek, zoals zij in de uitspraak worden genoemd) is aangespannen tegen de erkenning het het Nederlands Shetland Pony Stamboek.

Deze uitspraak is positief uitgevallen voor het NSPS. De bezwaren van de heren Ruis en Mathijssen zijn door middel van deze uitspraak ongegrond verklaard. Uit deze uitspraak blijkt dat de verschillende (stam)boeken binnen het NSPS op de juiste wijze zijn ingedeeld.

Het hoofdbestuur is uiteraard erg blij met deze uitspraak en hoopt dat hiermee een eind komt aan deze reeds langlopende kwestie.