Spring naar inhoud

Ontbinding Shetland Pony Fokvereniging ’t Hart van Brabant

Middels dit schrijven willen wij een ieder op de hoogte brengen van de beëindiging van onze Shetland Pony Fokvereniging ‘t Hart van Brabant.

Mede door de daling van het aantal leden, de vacant gekomen bestuursfuncties van 2 leden en daarop geen verdere invulling te kunnen geven, hebben we tijdens de ALV besloten geen verdere toekomst te zien van onze vereniging.

Reeds meerdere jaren zijn wij in overleg geweest met diverse hoofdbesturen van het NSPS over de toekomst van de kleinere verenigingen zoals ‘t Hart van Brabant, helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid.

Vol trots kijken wij terug op de vele resultaten die onze kleine fokvereniging in de loop der jaren heeft kunnen bewerkstelligen. Naast de goede resultaten tijdens de Nationale keuringen waren we de eerste die een Shetland Hengstenshow organiseerde, een veulentjesdag en vrij recent nog een pilot met betrekking tot een nieuwe keuring en zelfs een gezamenlijke premiekeuring met een andere vereniging.

Rest ons om jullie allen veel succes te wensen en hopen op een florerende toekomst voor de shetlandpony fokverenigingen en het NSPS. 

 

Namens het bestuur van shetland pony fokvereniging ‘t Hart van Brabant