Spring naar inhoud

Indoor Men- en Rijvereniging Westerkwartier

MRW

 

Op zaterdag 5 november 2016 wordt de jaarlijkse indoor van de Men- en Rijvereniging Westerkwartier in de H.J.C. Manege in Tolbert gehouden. Tijdens deze indoor wordt tevens het Nederlands Kampioenschap Tandems 2016 verreden.

 

Inschrijven is mogelijk voor de volgende rubrieken:
1.   Dressuur onder het zadel
2.   Dressuur aangespannen
3.   Dressuur aan de lange teugel
4.   Agility
5.   Nederlands Kampioenschap Tandem
6.   Enkelspannen voor de showwagen (telt mee voor de landelijke competitie)
7.   Enkelspannen voor dames (met een extra prijs voor het schoonste geheel)
8.   Enkelspannen voor de showwagen voor nieuwelingen
9.   Dubbelspannen (telt mee voor de landelijke competitie)
10. Bestgaande rijpony zonder galop
11. Bestgaande rijpony met galop
12. Rijpony talenten Competitie 2017

Er wordt gereden volgens het wedstrijdreglement en competitiereglement van het NSPS. Deelnemende pony’s moeten zijn ingeschreven in het veulenboek, stamboek of sportregister van het NSPS. Rubrieken vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.

Het inschrijfgeld voor de rubrieken 1 t/m 4 bedraagt € 3,– per start per rubriek en indien er voor KNHS winstpunten (alleen mogelijk voor rubriek 1 en 2) wordt gereden € 6,00 per start per rubriek. Graag bij opgave vermelden in welke klasse er wordt gestart en of er voor winstpunten wordt gereden. Indien er voor winstpunten wordt gereden dan de daarvoor benodigde bescheiden opsturen naar info@mrwesterkwartier.nl.

Het inschrijfgeld voor de rubrieken 6 tot en met 11 deze indoor € 3,– per start per rubriek. Voor rubriek 5 (Nederlands Kampioenschap Tandem) is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld voor rubriek 12 is € 4,00 per combinatie.

Opgave t/m 4 oktober 2016. U kunt uw opgave mailen naar info@mrwesterkwartier.nl met vermelding van de rubrieknummers. Tevens dient u de gegevens van uw pony mee te sturen.