Spring naar inhoud

Hengstenkeuringen

Wij ontvingen het verschrikkelijke nieuws dat dhr. Hans Gaasbeek is getroffen door een herseninfarct en in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen hem veel beterschap en leven met hem mee.

Dhr. Gaasbeek zou als jurylid aanwezig zijn bij de hengstenkeuring a.s. weekend, zijn plaats wordt nu ingenomen door dhr. van de Griend, het reserve jurylid van de herkeuringscommissie.

Als reserve jurylid voor 1 rubriek waarin de voorzitter van de jury moet terugtreden zal mw. A. van Boxtel toetreden, zij staat reeds in de baan, vanwege het keuren van de rubriek “hengst met de beste draf.”

De voorzitter van de herkeuringscommissie, mw. R. Wolters, heeft om persoonlijke redenen besloten terug te treden. Wij betreuren haar besluit. Middels artikel 2 van het keuringsreglement heeft het hoofdbestuur dhr. A. Dijkstra bereid gevonden en aangewezen om toe te treden tot de herkeuringscommissie.