Spring naar inhoud

Gesprek SPA – NSPS

Op de extra algemene ledenvergadering van 23 juni jongstleden is medegedeeld dat “een bestuurder van het SPA het bestuur van het NSPS heeft benaderd  voor een gesprek. Het bestuur van het NSPS gaat op deze uitnodiging in”

Het gesprek tussen (een afvaardiging van) het bestuur van het SPA en het NSPS zal plaatsvinden op donderdag 14 juli aanstaande.