Spring naar inhoud

Fokkersontmoetingen

Fokkersontmoeting
Afgelopen week zijn een aantal bestuursleden benaderd met vragen over de fokkersontmoetingen die binnenkort gepland staan. Blijkbaar heeft een bericht op facebook van Shetland Breeders voor wat onduidelijkheid gezorgd. Daarom dit bericht vanuit het HB, met enige aanvullende informatie.

Het bestuur van het NSPS heeft besloten komend voorjaar een aantal fokkersontmoetingen te houden. Onderwerp van discussie op die bijeenkomsten is: Hoe geeft het NSPS haar fokkerij- en selectiebeleid vorm? Zijn wij nog bij de tijd en wat kan er beter?
Tegen de achtergrond van het tweetal positief ervaren symposia dat ‘Shetland Breeders’ de afgelopen jaren heeft georganiseerd, heeft het bestuur deze club mensen gevraagd mee te denken in de opzet en de organisatie van de fokkersontmoetingen.
‘Shetland Breeders’ heeft een bredere commissie samengesteld met Jorgen van der Holst, Bertus Plender, William Kloosterman, Arnold Dijkstra, Kim Leraar, Lotte Dibbits en Daan Jacobs. Deze organisatiecommissie heeft onlangs al een enquete gehouden, die door meer dan 500 (!) mensen is ingevuld. De uitkomsten hiervan worden tijdens de fokkersontmoetingen gepresenteerd en dienen als basis voor de discussie op die bijeenkomsten. In de eerstkomende uitgave van De Shetland Pony staat een tweetal interviews met Torsten Jeppsson en Cor Loeffen, die hun mening geven over stamboekfokkerij. Ook deze meningen worden meegenomen in de discussie, die zal worden geleid door Arie Hamoen (KWPN) en Johan Wilmink (KVTH). De organisatie is zeer in haar nopjes dat deze beide zwaargewichten hun medewerking aan onze fokkersontmoetingen hebben toegezegd.
Er is voor gekozen om in de bijeenkomsten vooral de dialoog en de discussie met de leden centraal te zetten. Uiteindelijk zullen de uitkomsten van de fokkersontmoetingen leiden tot een advies aan het HB hoe zij verder kan gaan met de resultaten van deze brede discussie.
De data zijn vastgesteld op:
• Zaterdag 4 maart 14.00 uur Zuid
• Dinsdag 7 maart 19.30 uur West
• Donderdag 9 maart 19.30 uur Noord
• Zaterdag 11 maart 14.00 uur Oost
Over de exacte locatie en de inhoud van het programma wordt u binnenkort nader geïnformeerd via de website van het NSPS en ons magazine ‘De Shetland Pony’.
Het bestuur rekent erop dat zo veel mogelijk leden van het NSPS participeren in deze discussie en hun mening en visie willen delen op de fokkersontmoetingen.