Spring naar inhoud

Preferente merrie

preferent Kroonpreferent Voor het preferentschap moet een merrie aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:

Door de afstammelingen van de merrie moet volgens onderstaande tabel een minimum aantal punten van 25 worden behaald.
Er moeten minstens vier nakomelingen bijdragen in het minimum benodigd aantal punten, behalve wanneer de merrie voor haar tiende jaar gestorven is, in welk geval kan worden volstaan met drie nakomelingen.

Puntentelling
Voor elke nakomeling geldt alleen het hoogst behaalde resultaat ongeacht of dit een premie of predicaat is.
Voorbeelden:
Een kroonmerrie die een veulenpremie, 3x een 1e premie en 1x een tweede premie heeft behaald is 10 punten waard voor haar moeder, want het kroonschap is het hoogst behaalde resultaat.
Een prestatiemerrie met een 1e premie is 8 punten waard, omdat de eerste premie het hoogst is.

 

merries
Dochter
Zoon ruin
Zoon hengst
Veulenpremie 1 1
Enterpremie 1 1 1
Twenterpremie 2 2 2
Selectiehengst met deklicentie 8
Premiehengst 10
Derde Premie 2 2 10
Tweede Premie 6 6 12
Eerste Premie 8 8 15
Prestatie 6 6 6
2-Verdienpunten 2
Kroonpredicaat 10
Elitepredicaat 12
Definitief goedgekeurd 17
Keurpredicaat 16
Preferentpredicaat 15 18
Superpreferent 18

 

 

 

Punten ‘zoon hengst’ oudere dieren:
*Alle goedgekeurde hengsten t/m hengstenkeuring 2017 (ook bij negatief sperma-onderzoek).
*Alle goedgekeurde hengsten vanaf hengstenkeuring 2018 met positief spermarapport.
*Alle goedgekeurde hengsten vanaf hengstenkeuring 2018 met negatief spermarapport: punten zie ‘zoon ruin’.